Odrzucenie spadku

Pytanie:

Chcemy zrzec się dziedziczenia spadku po synu (rodzice i rodzeństwo) na rzecz jego małżonki. Jeszcze nie złożyliśmy wniosku do sądu o postępowanie spadkowe. Jak to formalnie przeprowadzić?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Spadkobierca z mocy prawa nabywa spadek z chwilą śmierci spadkobiercy. Nabycie to nie ma charakteru definitywnego, może on bowiem spadek odrzucić co powoduje, iż będzie traktowany tak, jakby nie dożył otwarcia spadku. Przypadająca na niego część spadku dziedziczona będzie po nim według zasad ogólnych. W przedstawionej sytuacji złożenie przez rodziców i rodzeństwo oświadczeń o odrzuceniu spadku spowoduje, iż jedyną osobą uprawnioną do spadku pozostanie małżonka zmarłego. Sprawa ulegnie komplikacji, gdy syn posiadał zstępnych. Konieczne bowiem będzie także ich oświadczenie o odrzuceniu spadku, na co potrzebna będzie zgoda sądu opiekuńczego, gdy nie będą pełnoletni. Oświadczenie o odrzuceniu spadku może zostać złożone w terminie sześciu miesięcy od chwili dowiedzenia się przez spadkobiercę o tytule swego powołania (czyli o śmierci syna). Składa się je przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie. Oświadczenie to złożone może być również w sądzie spadku w toku postępowania o stwierdzenie praw do spadku. Składa się je ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym, także pełnomocnictwo do takiego oświadczenia powinno być pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym. Nieważne jest odrzucenie spadku złożone pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. Pamiętać dodatkowo należy, iż oświadczenie takie nie może być odwołane. Treść takiego oświadczenia określa art. 641 par 1 i 2 kpc.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Magda

30.9.2010 19:36:27

Re: Odrzucenie spadku

mąż zostawil stary samochod a rodina i ja zona i dzieci odrzucilismy spadek.Co wtedy z OC

wanda

28.11.2009 12:30:6

Re: Odrzucenie spadku

witam-rodzina chce odrzucić spadek i scedować go na jedną osobę, na postępowaniu spadkowum w sadzie.Czy tak mozna/

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: