Odsetki od zaległego wynagrodzenia

Pytanie:

Ile może wynosić oprocentowanie zaległych wypłat, odprawy i odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia jeśli były pracodawca zalega z wypłatą tych należności? Jak długo trwa postępowanie w Sądzie Pracy celem zasądzenia tych odsetek?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Oprocentowanie zaległych należności ze stosunku pracy nie jest w przepisach prawa unormowane. Dlatego też należy uznać, iż przysługują w takim przypadku odsetki ustawowe. Określane są one w Rozporządzeniu Rady Ministrów, i wynoszą obecnie (tj. od 1 lutego 2003 r. 13% w stosunku rocznym). Niestety, nie można określić dokładnego czasu trwania postępowania przed sądem pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: