Odszkodowanie od małoletniego

Pytanie:

Na podstawie wyroku Sądu Rejonowego z dnia 09-01-2002 założyłem sprawę komorniczą o zasądzone kwoty około 1500 zł. Małoletni syn ok. 13 lat w roku 2002 obrzucił kamieniami mój nowy samochód. Sąd dla nieletnich zasądził na moją rzecz odszkodowanie. W dniu 13-09-2002 otrzymałem od komornika zawiadomienie w sprawie przeciwko dłużnikom, że cyt. "Zawiadamiam , że egzekucja pozostaje bezskuteczna. Dłużniczka nie pracuje od kilku lat, utrzymuje się z alimentów. Dłużnik nie pracuje i ma zaległości alimentacyjne, które w egzekucji korzystają z pierwszeństwa w zaspokajaniu roszczeń. Proszę o wnioski wierzyciela w sprawie w terminie 30 dni. Po tym terminie egzekucję umorzę". W tej sytuacji po okresie 30 dni komornik odesłał mi prawomocny wyrok informując mnie że za rok może dwa mogę wnieść ponownie wniosek o wszczęcie egzekucji. Sprawca ma w chwili obecnej ok. 17-18 lat. Czy poniesione koszty komornicze 125,40 mogę żądać od wierzyciela również? Jak wyegzekwować odszkodowanie? Czy można żądać odszkodowania od sprawcy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie stwierdzonego wyrokiem sądu następuje po 10 lat. Bieg tego terminu można przerwać wnosząc ponownie do komornika o wszczęcie egzekucji. Można te wnioski np. ponawiać raz w roku. Koszty komornicze także są ściągane od dłużnika. Niestety co do zasady kierowanie roszczeń do sprawcy szkody, który wtedy był małoletni, nie będzie możliwe. Małoletni, który nie ukończył 13 lat nie odpowiada bowiem za szkodę. Natomiast dziecko między 13 a 18 rokiem życia odpowiada tylko wtedy, jeśli zostanie mu udowodniony odpowiednio wysoki stopień rozwoju umysłowego. Odpowiedzialność rodziców oparta jest natomiast na innej podstawie – braku nadzoru.

Jednakże, gdy sprawca z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego nie jest odpowiedzialny za szkodę, a brak jest osób zobowiązanych do nadzoru albo gdy nie można od nich uzyskać naprawienia szkody, poszkodowany może żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody od samego sprawcy, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i sprawcy, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego. Natomiast zwrotu kosztów komorniczych można żądać, np. we wniosku o wszczęcie egzekucji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: