Odszkodowanie od pracownika za wyrządzoną szkodę

Pytanie:

W jaki sposób mogę wyegzekwować od nierzetelnego pracownika, który naraził mnie na straty odszkodowanie o którym mowa w art. 114 KP? Czy można potrącić to z pensji?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeżeli strony nie mogą dojść do porozumienia (np. poprzez zawarcie ugody) w celu uzyskania odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków pracowniczych przez pracownika, który ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, należy wnieść pozew o odszkodowanie. Jeżeli mimo zasądzenia prawomocnym orzeczeniem odszkodowania dłużnik (w tym wypadku pracownik) nie chce spełnić zobowiązania, można wszcząć postępowanie egzekucyjne na zasadach określonych w kodeksie postępowania cywilnego. Egzekucja będzie mogła być prowadzona z wynagrodzenia, ale na zasadach szczególnych określonych w kodeksie pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: