Odszkodowanie od ubezpieczyciela

Pytanie:

Skradziono nam samochód, który był ubezpieczony, obydwoje z mężem jesteśmy współwłaścicielami na polisie, jesteśmy w trakcie rozwodu, mamy dwa różne miejsca zamieszkania. PZU przysłało zawiadomienie o likwidacji szkody z terminem przyjścia i podpisania stosownych dokumentów. Te dokumenty dotarły na adres męża, który o niczym mnie nie poinformował. Zadzwoniłam do PZU z pytaniem dlaczego ta sprawa się przeciąga. Dowiedziałam się, że z powodu nie podpisania przeze mnie stosownych dokumentów. Mało tego, niedawno wpłynęło pismo mojego męża o zamrożenie całej kwoty do czasu podziału majątku. Czy PZU ma prawo zamrozić na czas nieokreślony pieniądze? Czy ja jako współwłaściciel mogę żądać od PZU odszkodowania wraz z odsetkami za zamrożenie moich pieniędzy? PZU tłumaczyło, że nie wiedzieli, że mam inny adres zamieszkania ja wcześniej złożyłam pismo do nich z moim adresem.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zakładamy, iż w pytaniu chodzi o umowę ubezpieczenia majątkowego zawartą przez Państwa z ubezpieczycielem popularnie zwaną autocasco. Zakładamy także, iż nie jesteście Państwo współwłaścicielami tego samochodu, ale samochód należy do Państwa majątku wspólnego, co wynika z treści pytania, gdzie pisze Pani, iż mąż wnosił o „zamrożenie” kwoty do czasu podziału majątku. Zakładamy, iż skoro jesteście Państwo w trakcie rozwodu, to nie została jeszcze między Państwem zniesiona wspólność majątkowa małżeńska. Skoro jednak obydwoje Państwo figurujecie na polisie, oznacza to, iż obydwoje Państwo jesteście uprawnieni i możecie skutecznie żądać wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela. Skoro samochód stanowi składnik Państwa majątek wspólnego, to odszkodowanie za niego także wchodzi w skład majątku wspólnego.

Naszym zdaniem natomiast dopóki pomiędzy Państwem trwa wspólność majątkowa nie ma żadnych podstaw, aby wstrzymywać wypłatę tego odszkodowania, jest natomiast w pełni uzasadnione żądanie przez każdego z małżonków wypłaty wraz z odszkodowanie odsetek ustawowych za opóźnienie. Inną kwestią jest to, iż ubezpieczyciel mógł wstrzymać wypłatę odszkodowania jeżeli został poinformowany, iż toczy się postępowanie rozwodowe zainicjowane przez pozew, w którym znalazło się także żądanie dokonania podziału majątku Państwa. W takiej sytuacji to dopiero sąd rozstrzygnie, komu takie odszkodowanie należy wypłacić. Gdyby takiego żądania pozew nie zawierał i nikt z Państwa podczas postępowania rozwodowego o podział majątku w trakcie sprawy rozwodowej nie wnioskował, to skutkiem orzeczenia rozwodu byłoby tylko ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej. W takiej sytuacji ubezpieczyciel powinien dokonać wypłaty do rąk któregokolwiek z Państwa, a dopiero w kolejnym postępowaniu Państwo ustalicie podział tej kwoty. Taka bowiem sytuacja, to typowa solidarność wierzycieli, czyli dłużnik (tu ubezpieczyciel) może spełnić świadczenie, czyli wypłacić odszkodowanie do rąk któregokolwiek z Państwa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: