Odszkodowanie za brak energii elektrycznej

Pytanie:

Prowadzę warsztat samochodowy i dostawa energii elektrycznej jest konieczna dla działania mojej firmy. Niestety, przez kilka dni z powodu awarii, dostawa energii była wstrzymana, co w konsekwencji doprowadziło do ogromnych strat, które poniosłem, gdyż nie mogłem wywiązać się z umów z moimi kontrahentami. Czy w związku z tym mogę wnieść pozew o odszkodowanie za brak dopływu energii elektrycznej do energetyki, oraz o zwrot wszelkich kosztów poniesionych w związku z brakiem energii tj. np. wypożyczenie samochodów dla moich klientów na mój koszt?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Dostarczanie energii odbywa się, po uprzednim przyłączeniu do sieci, na podstawie umowy. Umowa powinna zawierać co najmniej miejsce dostarczenia energii do odbiorcy i ilość energii w podziale na okresy umowne, moc umowną oraz warunki wprowadzania jej zmian, cenę lub grupę taryfową stosowane w rozliczeniach i warunki wprowadzania zmian tej ceny i grupy taryfowej, sposób prowadzenia rozliczeń, wysokość bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców, odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania. Zatem, umowa o dostarczanie energii powinna powyższe postanowienia zawierać, a w kwestiach nieuregulowanych w umowie, należy stosować przepisy kodeksu cywilnego. W naszym przekonaniu żądanie odszkodowania jest uzasadnione, przy czym musi zachodzić związek pomiędzy niedostarczeniem energii i powstałą z tego powodu szkodą.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY