Odszkodowanie za brak zniesienia współwłasności

Pytanie:

Jeden ze współwłaścicieli, mający 1/900 udziału sprawuje zarząd nad nieruchomością, jednocześnie nie rozlicza się z prowadzonej administracji przed pozostałymi współwłaścicielami. W 1998 r. zmarł jego ojciec, który miał 1/3 udziału w kamienicy i zapisał mu całą swoją. Ww. współwłaścicieli nieruchomości blokował od 1998 r. sprawę w sądzie o zniesienie współwłasności i dział spadku, w ten sposób, ze nie przedstawił testamentu ojca po jego śmierci. Dopiero w 2008 r. udało mi się sądownie zmusić ww. współwłaściciela, aby przedstawił testament ojca w sądzie i sprawa o dział nieruchomości mogła ruszyć. Wiem, że mogę się z tego powodu od niego domagać odszkodowania (jestem również współwłaścicielem ww. nieruchomości). Z jakiego tytułu (podstawa prawna) i w jaki sposób obliczyć należne mi odszkodowanie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jedyną ewentualną podstawą odpowiedzialności odszkodowawczej tego współwłaściciela jest art. 415 kodeksu cywilnego, będący podstawą odpowiedzialności deliktowej. Przesłanki jego zastosowania to:

 • bezprawne działanie osoby odpowiedzialnej,

 • wina tej osoby,

 • szkoda,

 • związek przyczynowym pomiędzy bezprawnym działaniem a szkodą.

Ciężar dowodu co do tych wszystkich okoliczności spoczywa na powodzie (to zatem Pan musiałby w ewentualnym procesie sądowym udowodnić, iż są one spełnione). Jeśli przyjąć, iż działanie polegające na nie wydaniu posiadanego testamentu było bezprawne, to należy ponadto wykazać, iż działanie tej osoby było zawinione (może ona zawsze twierdzić, iż nie wiedziała o tym, że ma u siebie testament, odnalazła go potem przypadkowo), powstałą szkodę oraz związek przyczynowy.

Jeśli chodzi o szkodę, to co do zasady definiuje się ją jako różnicę pomiędzy hipotetycznym stanem majątkowym jaki istniałby gdyby nie wystąpiło określone działanie pozwanego (tu niewydanie testamentu), a rzeczywistym stanem majątku powoda. Jako ewentualną szkodę można tu wskazać różnicę pomiędzy wartością udziału we współwłasności, a wartością samodzielnej nieruchomości o wielkości odpowiadającej temu udziałowi (której nie mógł Pan uzyskać ze względu na niemożność zniesienia współwłasności). Od wysokości tej szkody uzależniona jest wielkość odszkodowania (odszkodowanie powinno odpowiadać szkodzie). Jeśli chodzi o ewentualne korzyści jakie ten współwłaściciel czerpał z nieruchomości jako jej zarządca, to każdy ze współwłaścicieli może domagać się ich wydania w odpowiedniej części (nie jest tu konieczne zniesienie współwłasności, więc nie można powiedzieć, że brak tych korzyści wchodzi w skład szkody wywołanej niezniesieniem współwłasności).

Jeśli chodzi o związek przyczynowy, to należy wykazać, iż na skutek nie wydania testamentu, zniesienie współwłasności było niemożliwe i przez to powstała szkoda.

To czy w konkretnym postępowaniu zostanie Panu zasądzone odszkodowanie zależy od wykazania powyższych przesłanek odpowiedzialności, co należy do oceny sądu. Więcej na ten temat w artykule pod tytułem: Jak uzyskac odszkodowanie z art. 415 kc

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 28.9.2018

  Zniesienie współwłasności - Jak znieść współwłasność?

  Współwłasność występuje, gdy własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom i każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem (np. sprzedać, (...)

 • 17.9.2005

  Sądowe postępowanie egzekucyjne - konsekwencja nie do uniknięcia?

  W postępowaniu cywilnym można wyróżnić 2 zasadnicze rodzaje egzekucji: egzekucję świadczeń pieniężnych oraz egzekucję świadczeń niepieniężnych. W praktyce można spotkać jeszcze egzekucję (...)

 • 25.12.2017

  Dlaczego mieszkania trafiają na licytacje komornicze?

  Brak możliwości spłaty zobowiązań jest najczęstszą przyczyną zlicytowania nieruchomości dłużnika. Nie jest to jednak jedyna możliwość. Jakie są inne powody licytacji nieruchomości?

 • 28.9.2016

  Brak zapłaty wynagrodzenia za pracę

         Zgodnie z art. 22 § 1 kodeksu pracy, przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego (...)

 • 26.7.2018

  Koniec gminy Ostrowice

  Nowa ustawa ma na celu stworzenie podstaw prawnych zniesienia gminy Ostrowice oraz włączenia jej terytorium do gmin sąsiednich bez przenoszenia na gminy ciężarów związanych z obsługą i spłatą (...)