Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Pytanie:

Mój syn w 2002 r spadł z wysokości pierwszego piętra na parter, w nowo budowanym budynku. Do wypadku doszło mimo dozoru dorosłych. Ojciec dziecka zgłosił na dyżurze chirurgicznym, że dziecko spadło z wysokości i mimo to nie zrobiono mu kompletu badań wykluczających jakieś urazy poza prześwietleniem ręki, którą nie mógł ruszać. Dziecko miało wówczas 10 lat. W 2004 r. (maj/czerwiec) dziecko zaczęło zgłaszać bóle pleców. Na początku nie były one częste ale mimo to zrobiono prześwietlenie, które wykazało lekkie skrzywienie. Zalecono gimnastykę i rehabilitację, ale bóle powracały. W 2005 r. trafiliśmy na oddział ortopedii dziecięcej gdzie po komplecie badań ustalono w (2006 r), że chłopiec przeszedł kompresyjne złamanie kręgu Th 12. Zakład ubezpieczeń wypłacił w 2002 r. odszkodowanie za złamaną rękę natomiast sprawa uszkodzonego kręgu wyszła dopiero w 2006 r. Gdzie i w jaki sposób mogę zwrócić się o uwzględnienie poważnego uszkodzenia kręgosłupa, by uzyskać za nie odszkodowanie i środki finansowe na dalszą rehabilitację (głównie przeciwbólową) syna? Czy mogę wystąpić o odszkodowanie za cierpienia z tym związane?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Warunkiem uzyskania odszkodowania na gruncie kodeksu cywilnego jest wykazanie szkody (przy ubieganiu się o zadośćuczynienie za krzywdę również jej wykazanie), adekwatnego związku przyczynowego między działaniem sprawcy a szkodą (krzywdą) oraz sprawcy. Ponadto roszczenie przedawnia się z upływem najdalej 10 lat od dnia w którym szkoda została dokonana. Jeżeli poszkodowany dowiedział się o szkodzie i sprawcy powinien zgłosić swoje roszczenie w ciągu 3 lat. Odpowiedzialność lekarza przy wykonywaniu swoich obowiązków opiera się na powinności starannego działania. Tzn., że odpowiada on za uchybienia w sztuce lekarskiej przy uwzględnieniu zawodowego charakteru jego profesji. Dowodu nienależytego wykonania obowiązków lekarza w zasadzie nie da się inaczej przeprowadzić jak za pomocą dowodu z opinii biegłych.

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń jest odrębna od odpowiedzialności sprawcy. Zakład zobowiązał się do zapłaty odszkodowania za skutki oznaczonego zdarzenia i warunkiem jest tylko jego wystąpienie. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego - Izba Cywilna IV CK 697/2004: 

Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem trzech lat, a początek biegu przedawnienia rozpoczyna się w dniu, w którym nastąpiło zdarzenie. W wypadku choroby należy to liczyć od dnia, w którym doszło do trwałego uszczerbku na zdrowiu, bo wtedy dopiero powstała szkoda. Dopóki choroba, mająca związek ze zdarzeniem, nie ujawniła się, nie można mówić o szkodzie.

Proszę pamiętać, że zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w myśl art. 13 dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka w wieku do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności - 80,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia. Musi zostać spełniony wymóg wysokości wynagrodzenia, które nie może przekraczać pułapu kwoty 583,00 zł. na jednego członka rodziny w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Dodatkowo w myśl ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o lekkim stopniu niepełnosprawności mówimy przy osobie o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne. By uzyskać status osoby niepełnosprawnej i związane z tym świadczenia należy uzyskać zaświadczenie od powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności potwierdzające jej stopień.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: