Okres wypowiedzenia przy porozumieniu stron

Pytanie:

Mam umowę o pracę na czas nieokreślony. W sierpniu urodziłam syna. Urlop macierzyński skończył mi się 29.12.2008 i jeszcze skorzystałam z urlopu płatnego (zaległego) do 30.01.2009. Wróciłam do pracy 02.02.2009 i tego samego dnia zostałam zwolniona. Miałam wysokie stanowisko w agencji reklamowej. Trzy lata pracy kończyłabym 13.03.2009 r. ale wypowiedzenie otrzymałam 02.02.2009. Niestety podpisałam porozumienie stron (bałam się że może nie dostanę pracę w branży, jeśliby podpisałam wypowiedzenie). Otrzymałam 2 miesiące wypowiedzenia i 2 pensje. Czy należy mi się jeszcze jedna pensja? Okres pracy mija 31.03.2009 - tak jak jest podpisane w porozumieniu stron. Czy należy mi się jeszcze jedna pensja? Zostałam zwolniona 02.02.2009 po powrocie z mojego urlopu macierzyńskiego i 3 lata pracy miałabym 13.03.2009?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeżeli otrzymałaby Pani wypowiedzenie umowy o pracę to Pani okres wypowiedzenia wynosiłby trzy miesiące (pracę w trakcie wypowiedzenia wlicza  się  do trzyletniego okresu). Z zadanego pytania wynika jednak, że podpisała Pani rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Zgodnie z kodeksem pracy, umowa o pracę rozwiązuje się:
  1. na mocy porozumienia stron, 
  2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),  
  3. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia), 
  4. z upływem czasu, na który była zawarta,  
  5. z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Tak więc porozumienie stron jest odrębną przyczyną rozwiązania umowy o pracę. Jeżeli strony uzgadniają w drodze porozumienia, że stosunek pracy zakończy się w danym dniu lub wskazują, ze termin wypowiedzenia wynosi dany okres czasu, oznacza to, że rezygnują z ustawowych terminów wypowiedzenia. W porozumieniu strony mogą określić termin rozwiązania umowy o pracę odmiennie niż wynika to z brzmienia kodeksu pracy. Jeżeli zawarła Pani porozumienie z pracodawcą, w którym został określony konkretny termin rozwiązania umowy o pracę (a nie np. wskazane zostało, że umowa rozwiązuje się zgodnie z terminami wypowiedzenia określonymi w kodeksie pracy) lub w którym termin rozwiązania umowy został skrócony, nie może się Pani domagać pensji liczonej wg ustawowych terminów wypowiedzenia (umowa rozwiązuje się bowiem z dniem wskazanym w porozumieniu). Domaganie się takiej pensji wymagałoby kwestionowania dokonanego porozumienia stron lub zawarcia nowego porozumienia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: