Określenie firmy osoby fizycznej a ważność umowy

Pytanie:

Zgodnie z art. 43 ze znakiem 4 kodeksu cywilnego firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Możliwe jest włączenie do niej określeń wskazujących bądź to na przedmiot działalności, bądź to na miejsce jej prowadzenia, a także inne dowolnie wybrane określenia. Jan Kowalski sprzedaje towar (auto) będący przedmiotem działalności swojego przedsiębiorstwa, a ponadto nie wyprowadzono kontrahenta z przekonania, że zawiera umowę z przedsiębiorcą. Sprzedawca przedstawił zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, z którego wynika, że jego firma brzmi PHU Jan Kowalski, a przedmiotem działalności jest m.in. pośrednictwo w sprzedaży samochodów. Obydwie strony transakcji nie były podatnikami VAT, sporządziły więc umowę kupna-sprzedaży, który to dokument jest uważany przez urząd skarbowy i księgowość za dopuszczalny w obrocie. W umowie jako firmę sprzedającego podano jego imię i nazwisko, a nie PHU Jan Kowalski. Wiemy, że w stosunkach gospodarczych przedsiębiorca obowiązany jest posługiwać się firmą w oświadczeniach pisemnych (np. w ofertach, fakturach) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ale czy podanie w umowie jedynie imienia i nazwiska sprzedającego powoduje nieważność umowy? Jeśli dobrze rozumiemy przepisy KC, to obligatoryjnie firma jednoosobowa musi zawsze podawać imię i nazwisko. Czy mamy rację?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Rozumują Państwo prawidłowo. Cytowany w pytaniu przepis kodeksu cywilnego nie pozostawia w tej mierze żadnej wątpliwości. Gdy dodamy do tego, że w obrocie gospodarczym występuje przecież osoba fizyczna identyfikowana imieniem i nazwiskiem, nie zaś  określeniem w rodzaju PHU, Przedsiębiorstwo Usługowe itd., to stroną czynności prawnej będzie zawsze ta osoba, a w treści umowy winno figurować właśnie imię i nazwisko osoby fizycznej. Firma (oznaczenie) przedsiębiorcy służy zaś jedynie do wyróżnienia pośród innych podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym.

Zawarta umowa będzie oczywiście ważna. Na marginesie, nawet gdyby uznać, że przedsiębiorca niewłaściwie wskazał firmę w treści czynności prawnej, nie byłoby to okolicznością powodującą nieważność czynności prawnej. Prawo cywilne zna bowiem ściśle określone przesłanki nieważności czynności prawnej (np. sprzeczność z ustawą, zasadami współżycia społecznego), w ramach których nie można umiejscowić niewłaściwego oznaczenia firmy osoby fizycznej. Stąd w sytuacji, gdy osoba fizyczna chce dokonać określonego przysporzenia do jej majątku na mocy czynności prawnej, dostatecznym wyrazem jej identyfikacji w obrocie gospodarczym będzie wskazanie imienia i nazwiska.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 17.5.2018

  Nowe obowiązki identyfikacyjne przedsiębiorców

  Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646) nadkłada na przedsiębiorców nowy obowiązek identyfikacyjny. Od dnia wejścia w życie ww. ustawy, (...)

 • 23.11.2018

  Zwolnienie z podatku od dziedziczonego przedsiębiorstwa

  25 listopada 2018 r. zacznie obowiązywać nowe zwolnienie z podatku od spadków i darowizn. Dotyczy ono nabycia własności przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub udziału w nim w drodze dziedziczenia (...)

 • 18.9.2018

  Umowa zlecenie - Co musisz wiedzieć o umowie zlecenie

  Z tego tekstu dowiesz się, czym umowa zlecenie różni się od umowy o dzieło. Czy zlecenie obejmuje wyłącznie dokonywanie czynności prawnych? Czy w każdym czasie możesz wypowiedzieć umowę (...)

 • 23.10.2018

  Zarząd sukcesyjny a umowy z pracownikami

  25 listopada 2018 wejdzie w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Jak zmieni się sytuacja pracownika w razie śmierci takiego (...)

 • 2.7.2010

  Firma, czyli oznaczenie przedsiębiorcy

  Nowelizacja Kodeksu cywilnego, która weszła w życie 25 września 2003 r. wprowadziła do kodeksu regulację dotyczącą firmy, pod którą działa przedsiębiorca, dotychczas uregulowaną (...)