e-prawnik.pl Porady prawne

Określenie sposobu korzystania z gruntu

Pytanie:

Od 1993 roku prowadzimy razem z żoną działalność gospodarczą w formie zarejestrowanej spółki cywilnej, której jesteśmy wyłącznymi współwłaścicielami. W 1999 roku nabyliśmy od miasta aktem notarialnym działkę gruntu (użytkowanie wieczyste) na zasadzie współwłasności łącznej. Jednocześnie w akcie tym jest zapis, że zakupu dokonujemy na cele prowadzonej przez nas spółki cywilnej. W księdze wieczystej jako właściciele jesteśmy wpisani ja i żona, nie ma mowy o spółce. W koszty uzyskania spółki zaliczyliśmy pierwszą opłatę i kolejne opłaty roczne za użytkowanie wieczyste. Działkę tą wydzierżawialiśmy i to stanowiło przychód spółki. W grudniu 2001r. podjęliśmy uchwałę o wycofaniu jej ze spółki i przeznaczeniu na nasze osobiste cele. Od tego czasu żadne koszty związane z gruntem nie były zaliczane do kosztów spółki. Obecnie zamierzamy zamienić tę działkę na inną działkę będącą również własnością miasta. Przeglądając Państwa odpowiedzi na problemy przedstawiane przez użytkowników Waszego portalu zaczynam mieć wątpliwości czy postąpiliśmy prawidłowo, tzn. czy mogliśmy wycofać działkę uchwałą z działalności spółki. Jeżeli nie, to musielibyśmy ją sobie sprzedać, ale to absurd.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Określenie sposobu korzystania z gruntu

7.2.2005

W umowie o oddanie w użytkowanie wieczyste następuje określenie sposobu użytkowania nieruchomości. Informacje te są później wpisywane do księgi wieczystej. W przedstawionej sytuacji umowa przewidywała, że korzystanie z działki ma być związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jeżeli więc działka jest obecnie wykorzystywane do celów prywatnych, to jest to niezgodne z umową. Konsekwencją takiego stanu rzeczy może być rozwiązanie umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste przez sąd i konieczność zwrotu gruntu. W razie rozwiązania umowy zwraca się pierwszą opłatę wniesioną z tytułu użytkowania wieczystego oraz sumę wniesionych już opłat rocznych za nie wykorzystany okres użytkowania wieczystego. Gmina może w takim wypadku żądać naprawienia szkód, które zostały spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. Fakt, że są państwo użytkownikami wieczystymi gruntu nie oznacza, że możliwe jest korzystanie z niego w dowolny sposób, gdyż w tym zakresie wiążące są postanowienia umowy. Jedynym sposobem na przeznaczenie gruntu na cele prywatne jest zmiana treści umowy i wpisu w księdze wieczystej. Może to nastąpić oczywiście tylko za zgodą obu stron, czyli gminy i małżonków. W granicach określonych między innymi przez umowę o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste użytkownik może swoim prawem rozporządzać. Nawet jeśli nastąpi „sprzedaż”, to nabywca mógłby korzystać z gruntu tylko w określonych granicach (tu: działalność gospodarcza), gdyż postanowienie umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste wpisane do księgi wieczystej wiążą nabywcę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ