e-prawnik.pl Porady prawne

Określenie wniosków apelacyjnych

Pytanie:

Czy we wniosku o apelację należy podać dokładnie o jaką karę się wnosi np. 2 lat czy wystarczy, że wnosi się o łagodniejszy wymiar kary?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Określenie wniosków apelacyjnych

8.9.2003

Art. 447 § 2 kodeksu postępowania karnego stanowi, iż apelację co do kary uważa się za zwróconą przeciwko całości rozstrzygnięcia o karze i środkach karnych. Z powyższego wynika, iż bez względu na to, czy apelacja postulować będzie obniżenie kary do konkretnego poziomu, czy też wnosić będzie o łagodniejszy wymiar kary, to z mocy zacytowanego przepisu i tak będzie traktowana i rozstrzygana tak, jakby została zwrócona przeciwko całości rozstrzygnięcia dotyczącego kary. Sąd rozpatrywać będzie nie tylko jej rodzaj, ale także wymiar itp.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ