Opłata notarialna przy nabyciu mieszkania

Pytanie:

Umowę przedwstępną z Deweloperem na wybudowanie lokalu podpisałem 10.11.2006. Deweloper z góry określił notariusza w obecności którego podpiszemy umowę przyrzeczonej sprzedaży. Odbiór lokalu nastąpi w przyszłą środę. Cena brutto lokalu to 718 062,00 zł. Jak wysokich opłat notarialnych (taksy) powinienem się spodziewać? Wiem, że w roku 2007 nastąpiły zmiany. Czy notariusz może narzucać swoje ceny?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Taksa notarialna jest określona ustawą. Wskazane w ustawie stawki są jednak maksymalnymi stawkami pobieranymi za dokonywanie czynności notarialnych. Maksymalna stawka taksy notarialnej za czynności notarialne zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej. Za wartość przedmiotu czynności notarialnej przyjmuje się wartość podaną przez stronę (strony) czynności.
Połowę maksymalnej stawki pobiera się, między innymi, za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
  • umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka),
  • umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
  • umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, przez spółdzielnię mieszkaniową,
  • umowę zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (zgodnie z tym przepisem, odrębna własność lokalu może powstać także w wykonaniu umowy zobowiązującej właściciela gruntu do wybudowania na tym gruncie domu oraz do ustanowienia - po zakończeniu budowy - odrębnej własności lokali i przeniesienia tego prawa na drugą stronę umowy lub na inną wskazaną w umowie osobę),

Przy wartości czynności notarialnej podanej w pytaniu maksymalna stawka będzie wynosiła 1 010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60 000 zł, co daje łącznie kwotę około 3643 zł. Jeżeli zawierana umowa będzie mieściła się w którejś z kategorii wskazanej powyżej, notariusz maksymalnie pobierze połowę tej stawki. Jeżeli nabywa Pan udziały w gruncie, również wartość tych udziałów będzie stanowiła podstawę do obliczenia opłaty (z reguły udziały te są niewielkie, tak, że w celu przykładowego obliczenia, można pominąć ich wartość). Do podanej kwoty należy doliczyć podatek VAT.


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: