*opłata za duplikat faktury

Pytanie:

W dwóch ostatnich miesiącach nie dotarły do mnie faktury od operatora telekomunikacyjnego; docierają tylko SMSy przypominające o płatnościach. W związku z tym, zadzwoniłem w celu wyjaśnienia tej sytuacji i dowiedziałem się, że: - faktury były wysyłane, ale dowodów nadania nie ma; - jeżeli życzę sobie duplikat faktury to muszę zapłacić 10 PLN; - oryginałów faktur ponownie nie wyślą. Według mnie praktyka taka krzywdzi klienta, który nie może odpowiadać za nieskuteczność systemu wysyłki faktur.Czy pobieranie opłaty za duplikat faktury, która zaginęła bo została wysłana (lub nawet nie) listem zwykłym jest legalne? Czy na taką praktykę można skutecznie poskarżyć się do UOKiK będąc przedsiębiorcą (względnie czy można złożyć skargę \"ogólną\" mając zawartą umowę jako przedsiębiorca, ale wiedząc o istnieniu konsumentów z podobnymi problemami)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Stosowanie opłaty za wydanie duplikatu faktury nie można uznać in abstracto za działanie naruszające interes konsumentów. W zależności jednakże od okoliczności danej sprawy, a w szczególności postanowień umowy lub regulaminu statuującego taki obowiązek nie jest jednakże wykluczone uznanie takie praktyki za niedozwoloną. Należy jednakże zwrócić uwagę na fakt, iż beneficjentem ochrony wynikającej z ustawodawstwa prokonsumenckiego są w zasadzie tylko konsumenci. Co za tym idzie, nawet przyjmując założenie, że taka praktyka jest niedozwolona, to nie oznacza to samo przez się niedopuszczalności stosowania jej w obrocie profesjonalnym. W porównaniu bowiem do obrotu konsumenckiego, przedsiębiorcy zawierając umowy między sobą mają znacznie większy zakres swobody w kształtowaniu stosunku zobowiązaniowego. Co za tym idzie nawet jeśli w decyzji Prezesa UOKiK-u zostanie stwierdzone, że taka praktyka narusza zbiorowy interes konsumentów, to ta decyzja nie wywrze skutku relacjach między przedsiębiorcami. Dlatego też naszym zdaniem złożenie skargi do UOKiK-u i nawet uznanie jej za zasadną nie zmieni Pana sytuacji prawnej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 18.6.2013

  Faktura korygująca, nota korygująca, duplikat faktury kiedy wystawiać?

  Faktury korygujące (zwane powszechnie „korektami”) oraz noty korygujące wystawiane są w sytuacjach, które wymagają poprawy zapisów dokonanych fakturami VAT. Rodzaj „korekty” (...)

 • 24.1.2019

  ZUS wysyła PIT-y

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę ok. 9,5 mln deklaracji podatkowych PIT do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z ubezpieczeń społecznych.

 • 3.11.2011

  Jakie szczególne dokumenty są uznawane za faktury VAT?

  Przepisy rozporządzenia fakturowego uznają za faktury VAT pewne specyficzne dokumenty. Wszystkie te dokumenty przedstawiamy poniżej. Za faktury VAT uznaje się m.in. rachunki, o których mowa w art. (...)

 • 10.12.2011

  Kiedy można anulować fakturę?

  Kwestia anulowania faktury nie jest uregulowana ani w przepisach ustawy o VAT, ani też w przepisach wykonawczych do niej. Nie oznacza to jednak, że w praktyce podatnicy nie mogą anulować faktury. Możliwość (...)

 • 16.11.2007

  Skorzystaj z e-faktury!

  Możliwość wystawiania e-faktur w obrocie gospodarczym wprowadzono rozporządzeniem w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania (...)