e-prawnik.pl Porady prawne

Opłata za użytkowanie wieczyste

Pytanie:

Starosta podwyższył opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów (jednakowo dla wszystkich współużytkowników), które stanowią współwłasność kilku osób. Na w/w gruncie posadowiony jest obiekt, w którym współwłaściciele posiadają wydzielone stoiska o różnej wartości. Czy w tej sytuacji istnieje uzasadnienie do zróżnicowania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w zależności od wartości stoiska?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Opłata za użytkowanie wieczyste

26.5.2006

Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej, określonej na podstawie wartości tej nieruchomości.

Wysokość pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz udzielanych bonifikat i sposób zapłaty tych opłat ustala się w umowie o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Zmiany opłat z tytułu użytkowania wieczystego, z uwagi na ochronę interesów osób, którym takie prawo przysługuje (użytkowników wieczystych), będą dopuszczalne jedynie w ściśle określonych sytuacjach, wskazanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, a zatem tylko w sytuacji zmiany wartości nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.

Na zmianę wartości gruntu nie będzie w tym przypadku wpływać wartość stoiska, tak więc brak jest podstaw do różnicowania opłaty z tytułu użytkowania

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ