Opłata za wycięcie drzewa

Pytanie:

Lokalny urząd zażądał ode mnie zapłaty 76 PLN za pozwolenie wycięcia 9 letniego modrzewia posadzonego na terenie zamieszkałej działki budowlanej na terenie miasta w zabudowie jednorodzinnej. Słyszałem z prasy, że ostatnie zmiany z października 2001 w tej sprawie zmieniły się i osoba prywatna otrzymuje to zezwolenie bezpłatnie. Kto ma rację?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Faktem jest, iż z dniem 1 października 2001 r. dokonano zmiany przepisów dotyczących sposobu usuwania drzew i związanych z tym ponoszeniem stosownych opłat. Od wspomnianej daty nie pobiera się opłat między innymi za usuwanie drzew, na których usunięcie nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia, na których usunięcie zezwolenie uzyskała osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą. Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów owocowych, z wyłączeniem nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, drzew i krzewów sadzonych na plantacjach oraz drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 5 lat. Organy administracji rządowej i samorządowej uprawnione są do wydawania odpowiednich zezwoleń i ustalania stosownych opłat. Do spraw wszczętych przed datą 1.października 2001 r. stosuje się przepisy dotychczasowe regulujące wspomniane zagadnienia związane z wycinaniem drzew. Jeżeli zatem wniosek o wycięcie drzewa został złożony przed wspomnianą powyżej datą stosuje się przepisy wówczas obowiązujące.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 30.5.2017

  Trudniej wyciąć drzewo...

  Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody wprowadza przepisy, które będą dawały możliwość weryfikacji, czy wycinka drzew oraz krzewów była przeprowadzona w celach niezwiązanych z działalnością (...)

 • 2.1.2018

  Usuwanie drzew i krzewów z terenów zabytków

  Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ma uporządkować regulacje dotyczące usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości (...)

 • 7.5.2018

  Zmiany w Kodeksie wykroczeń

  Nowelizacja dotyczy zmiany dwóch przepisów Kodeksu wykroczeń, które w obecnym brzmieniu nie spełniają zasady prawidłowej legislacji wskazanej w art. 2 Konstytucji RP. Ustawa (...)

 • 18.11.2018

  Opłata za posiadanie psa

  Niektóre gminy wymagają opłaty za posiadanie tych zwierząt. Sprawdź, czy powinieneś zapłacić i na jakich zasadach.

 • 1.2.2018

  Opłaty za egzamin maturalny dla absolwentów z ubiegłych lat

  Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informacje dotyczące opłat za przystąpienie do egzaminu maturalnego. Opłata zarówno za przedmiot obowiązkowy, jak też dodatkowy, zarówno (...)