Opłata za założenie i wpis spółdzielczego prawa

Pytanie:

Czy istnieje możliwość i w jaki sposób domagać się zwrotu części opłaty sądowej za ustanowienie księgi wieczystej na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu - w przypadku gdy sąd mylnie wyznaczył wysokość opłaty traktując mieszkanie jako własność hipoteczną (pobrał 1/5 wpisu stosunkowego zamiast 1/20)? Czy istnieje jakiś okres czasowy przysługujący na ewentualne "reklamacje", które można wnosić dotyczące opłat sądowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Opłata za założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu określona jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie kosztów sądowych przy zakładaniu ksiąg wieczystych. Zgodnie z tym aktem w postępowaniu przy zakładaniu ksiąg wieczystych kosztem sądowym jest wpis stały od wniosku o założenie księgi wieczystej w kwocie 40 zł, pobierany niezależnie od wpisu od wniosku o wpis własności lub innego prawa. Wpis w tej wysokości pokrywa koszt druku księgi wieczystej oraz koszt teczki akt. W związku z powyższym proszę zauważyć, że nie mogła zajść pomyłka, gdyż od wniosku o założęnie księgi wieczystej nie pobiera się wpisu stosunkowego. Wpis taki byłby pobrany, gdyby księga wieczysta już istniała, a chodziło tylko o dokonanie wpisu właśnie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 19.6.2017

  Dostaniesz pouczenie o kosztach skargi do sądu

  W wyniku nowelizacji organ zobowiązany jest zawrzeć w decyzji, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego bądź skarga/sprzeciw do sądu administracyjnego, (...)

 • 17.11.2018

  Uporządkuj wpisy w CEIDG

  Przedsiębiorcy, którzy mają więcej niż jeden aktywny lub zawieszony wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, powinni wiedzieć, że wiele wpisów jednego (...)

 • 10.8.2011

  Księgi wieczyste - założenie i wpis do księgi wieczystej

  Założenie księgi wieczystej następuje na wniosek osoby uprawnionej. W wyjątkowych sytuacjach założenie księgi wieczystej może nastąpić z urzędu np. po otrzymaniu przez sąd zawiadomienia o (...)

 • 15.7.2017

  Czym jest użytkowanie wieczyste?

  Użytkowanie wieczyste to prawo o charakterze dość mocno zbliżonym do prawa własności, jednak nie tożsame z nim. W pewien sposób przypomina także ograniczone prawa rzeczowe. Użytkowanie (...)

 • 5.9.2012

  Zmiany i sprostowania wpisu do KRS

  Dane zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) podlegają zakazowi ich usuwania. Wprawdzie pewne dane ulegają wykreśleniu, często nawet łącznie z wykreśleniem całego podmiotu, ale nie oznacza (...)