e-prawnik.pl Porady prawne

Opłaty sądowe w sądzie pracy

Pytanie:

Czy w 2006 r. skarżący się pracownik nadal jest zwolniony w sprawach z zakresu prawa pracy z obowiązku ponoszenia opłat sądowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Opłaty sądowe w sądzie pracy

4.3.2006

Od 2 marca 2006 r. sytuacja pracownika dochodzącego swych praw przed sądem pracy uległa zmianie w zakresie ponosenia kosztów sądowych. Kwestię tę reguluje art. 35 Ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Pracownik nie ma co do zasady obowiązku ponoszenia kosztów sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy, jednak obciąża go opłata podstawowa w wysokości 30 zł w przypadku wniesienia apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Jednakże w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50.000 zł, pobiera się od wszystkich podlegających opłacie sądowej pism procesowych (a więc także np. od pozwu) opłatę stosunkową w wysokości 5 % wartości przedmiotu sporu. Opłata nie może być niższa, niż 30 zł, a wyższa od 100.000 zł.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Opłaty sądowe w sądzie pracy

vito

22.6.2010 22:57:43

Re: Opłaty sądowe w sądzie pracy

Sądy obciążają jeszcze kosztami zastępstwa procesowego. Od emeryta czy rencisty zasądza się odszkodowanie dla pracownika ZUS. Jest to niesłuszne i niesprawiedliwe. Prawnik ten otrzymuje kolejną pensję, a wiadomo że wyroki sądów ubezpieczonych dyskryminują obywateli. Ponadto zwykły obywatel nie zna skomplikowanego prawa i nie może być lepszy od armii prawników. Tak Polska demokratyczna urzeczywistnia zasady sprawiedliwości społecznej (art.2 Konstytucji).


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ