Opodatkowanie dochodów z działalności w Niemczech

Pytanie:

Od roku przebywam wraz z rodziną w Niemczech. Mam tutaj firmę i pozwolenie na pobyt. Odprowadzam też tutaj podatki, a z Polską nic nas już nie łączy, oprócz tego, że jesteśmy tam zameldowani na stałe, tak jak i w Niemczech. Chcemy tutaj zostać na stałe, a nasze dziecko będzie uczęszczało do szkoły niemieckiej. Od czasu wyjazdu w Polsce jeszcze nie byliśmy. Czy w Polsce też musimy odprowadzać podatek?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 4 ust. 2 lit a) Umowy z 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (zwanej dalej „Umową), osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania (pojęcie to jest niezależne od "zameldowania"); jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania  w obu Umawiających się Państwach, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych).

Na podstawie art. 7 Umowy zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa (niemieckiego) podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (tj. tylko w Niemczech), chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie (w Polsce) poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie (Polsce), jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. Jak stanowi art. 3 ust. 1 lit d) Umowy, określenia "przedsiębiorstwo jednego Umawiającego się Państwa" i "przedsiębiorstwo drugiego Umawiającego się Państwa" oznaczają odpowiednio przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym Umawiającym się Państwie lub przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie.

Zatem na podstawie powyższych przepisów należy stwierdzić, że jeśli obywatel polski stale przebywa w Niemczech i z zamiarem tam pozostania, a ponadto z Niemcami jest powiązany gospodarczo (prowadzi tam działalność gospodarczą) i rodzinnie (najbliższa rodzina mieszka z nim w Niemczech), to nie ma wątpliwości, że jego miejscem zamieszkania w rozumieniu Umowy są Niemcy i że dla celów podatkowych jest rezydentem podatkowym Niemiec, a nie Polski. Uzyskiwane przez niego dochody z działalności gospodarczej prowadzonej w Niemczech – o ile nie ma w Polsce tzw. zakładu (tj. w szczególności: miejsca zarządu, filii, biura, fabryki, warsztatu) - podlegają opodatkowaniu tylko w Niemczech i nie podlegają opodatkowaniu w Polsce.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: