Opodatkowanie dochodów z pracy w Wielkiej Brytanii

Pytanie:

Osoba jest zatrudniona w Wielkiej Brytanii. Co powinna otrzymać, aby rozliczyć się z podatku w Polsce. Następnie, po otrzymaniu zagranicznego rozliczenia, co powinna złożyć w Urzędzie Skarbowym w Polsce, w jaki sposób przeliczyć dochód na złotówki, jaką metodą obliczyć podatek od dochodów uzyskanych za granicą? Chcę rozliczyć się z żoną, która nie uzyskuje dochodów. Uzyskiwała dochody w Polsce (wypłacony zasiłek chorobowy).

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W przypadku osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce uzyskującej dochody z pracy najemnej w Wielkiej Brytanii, zgodnie z umową w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych, dochody takie są opodatkowane w obu Państwach, jednak podwójnemu opodatkowaniu zapobiega się poprzez zastosowanie właściwej metody unikania podwójnego opodatkowania.

W umowie z Wielką Brytanią przewiduje się tzw. metodę odliczenia proporcjonalnego. Metoda ta oznacza, że dochód osiągany za granicą jest opodatkowany również w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Odliczenie możliwe jest tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie. Ponieważ podatnik będzie zobowiązany udowodnić wysokość podatku zapłaconego za granicą, powinien jeszcze za granicą uzyskać potwierdzenie wysokości zapłaconego tam podatku.

Przy zastosowaniu tej metody zawsze istnieje obowiązek wykazania z zeznaniu rocznym (PIT-37) dochodu uzyskanego za granicą, bez względu na to, czy podatnik uzyskał jakiekolwiek dochody w Polsce. Jeżeli podatnik przebywa czasowo za granicą i osiąga dochody ze źródeł tam położonych, to ma dodatkowo obowiązek wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 19% tych dochodów, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wrócił do kraju. Jednakże również przy wpłaceniu zaliczki podatnik może odliczyć – w odpowiedniej proporcji – podatek zapłacony za granicą.

Przychód osiągany za granicą należy pomniejszyć za każdy dzień, w którym praca była wykonywana, o kwoty stanowiące równowartość diet z tytułu podróży służbowej za granicą (pomniejszenie to nie może przekroczyć równowartości 30 diet rocznie) – art. 21 ust. 1 pkt. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku Wielkiej Brytanii kwota dziennej diety wynosi GPB 32. Obliczoną w ten sposób kwotę przelicza się na złote polskie i odejmuje zryczałtowane koszty uzyskania przychodów.

Przychody przelicza się na złote według kursu z dnia otrzymania bądź postawienia środków pieniężnych do dyspozycji podatnika, ogłaszanego przez bank, z usług którego korzysta i które mają zastosowanie przy zakupie walut. W przypadku, gdy podatnik nie korzysta z usług banku lub jego bank stosuje różne kursy – stosuje się kurs średni z dnia uzyskania przychodu ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

W tej metodzie obliczamy dochód całkowity, od którego obliczamy podatek według skali podatkowej. Następnie obliczamy limit odliczenia podatku zapłaconego W Wielkiej Brytanii ze wzoru: 

Limit odliczenia podatku = (podatek dochodowy od całkowitego dochodu x podatek zapłacony w Wlk. Brytanii) : dochód całkowity 

Zapłacony za granicą podatek (do wysokości powyższego limitu) wpisujemy w pozycji 167 lub 168 zeznania rozcznego PIT-37 (zgodnie z art. 27 ust. 9, 9a i 9b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Przy ustalaniu dochodu i podatku, nie odlicza się składek zapłaconych do zagranicznych systemów ubezpieczenieniowych oraz zagranicznych systemów ubezpieczeń zdrowotnych (tylko do Polskich).

Oczywiście podatnik uzyskujący dochody w Wielkiej Brytanii może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem (o ile spełnia wszystkie inne przesłanki wspólnego opodatkowania małżonków – art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Ewa

9.3.2010 14:56:23

Re: Opodatkowanie dochodów z pracy w Wielkiej Brytanii

Szkoda tylko, że wg przepisów należy złożyć PIT 36 i tam umieścić wszystkie te dochody - proszę się skonsultować z US, celem potwierdzenia mojej opinii. Właśnie muszę złożyć korektę PITa. Pozdrawiam


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 25.11.2018

  Umowa w sprawie Brexitu

  Podczas nadzwyczajnego szczytu UE przywódcy państw i rządów 27 krajów członkowskich UE, wraz z premier Wielkiej Brytanii Theresą May, zatwierdzili umowę o wystąpieniu Wielkiej (...)

 • 10.2.2014

  Praca w Wielkiej Brytanii a obowiązek podatkowy w Polsce

  W 2006 r. została podpisana między Polską a Wielką Brytanią nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.. Zmieniony w niej został art. 22 zmieniający (...)

 • 2.2.2006

  Zaliczki na podatek pracowników oddelegowanych do pracy we Francji

  Zgodnie z obowiązującą polsko-francuską umową w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, generalnie pensje, płace i podobne wynagrodzenia, które (...)

 • 1.5.2017

  Wkrótce zniesienie wiz dla Ukraińców

  Obywatele Ukrainy będą mogli podróżować do Unii Europejskiej bez wiz krótkoterminowych. To efekt poparcia Parlamentu Europejskiego dla projektu przepisów wstępnie uzgodnionych (...)

 • 17.5.2012

  Które podmioty muszą sporządzać dokumentację cen transferowych?

  Problematyka cen transferowych jest obecnie cieszącą się największym zainteresowaniem kwestią w prawie podatkowym. Do takiej sytuacji przyczyniło się między innymi wzmożone zainteresowanie cenami (...)