Opodatkowanie najmu

Pytanie:

Wynajmujemy lokal od osoby prywatnej (tzn. osoba ta prowadzi działalność ale w innej branży a budynek jest jej własnością prywatną). Do niedawna osoba ta wystawiała nam faktury bez VAT-u, ale od 1 stycznia 2004 nalicza na fakturach VAT tłumacząc się, zmianą przepisów? Czy to prawda? Czy może tylko próba zwiększenia rentowności o 22%?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Faktycznie, kwestia opodatkowania najmu od 1 maja 2004 r. uległa pewnym zmianom. Na gruncie poprzedniej ustawy wątpliwości wywoływała kwestia: kiedy najem jest opodatkowany. Chodziło właśnie o sytuacje, gdy usługi w zakresie najmu nie stanowiły przedmiotu działalności gospodarczej podatnika, a sam najem miał charakter incydentalny. Na gruncie obecnych przepisów takich wątpliwości nie ma - zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy VAT, podatnikami są podmioty wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Z kolei art. 15 ust. 2 ustawy wyjaśnia, że działalnością gospodarczą w rozumieniu VAT jest wszelka działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Co najistotniejsze w omawianej sprawie, działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Oznacza to, iż obecnie każde oddanie rzeczy w najem stanowi wykonywanie działalności gospodarczej w rozumieniu VAT, a w konsekwencji czynność ta podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Nie oznacza to, iż w każdym wypadku najem będzie opodatkowany. Po pierwsze należy mieć na uwadze przepisy dotyczące zwolnienia podmiotowego od podatku (choć w omawianym przypadku raczej nie mają one zastosowania). Po drugie fakt, iż nadal zwolnione są od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek (z wyłączeniem jednak wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe). Reasumując, stanowisko właściciela lokalu jest najprawdopodobniej prawidłowe - nie korzysta on ze zwolnienia podmiotowego, a najem dotyczy celów innych niż mieszkaniowe, a w konsekwencji czynność ta jest opodatkowana (stawką 22%).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY