Opodatkowanie sprzedaży darowanego mieszkania

Pytanie:

Ojciec chce darować mi mieszkanie (spółdzielcze własnościowe). Czy muszę być zameldowana w tym mieszkaniu (w czasie kiedy będzie podpisywany akt notarialny na darowiznę)? Mieszaknie to zamierzam sprzedać i kupić mniejsze. Czy od kwoty, która mi pozostanie będę musiała zapłacić 10-cioprocentowy podatek? I ostatnie pytanie czy jeśli połączymy jednocześnie darowiznę i sprzedaż mieszkania (jeden akt notarialny) będzie można zaoszczędziść na podatku od czynności cywilnoprawnych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odpowiedź należy rozpocząć od wyjaśnienia, iż w omawianym przypadku dojdzie nie tyle do darowania mieszkania (własności mieszkania), co do darowania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Zasady zbycia tego prawa reguluje art. 172 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.). Z przepisów tych nie wynika, aby warunkiem zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu było zameldowanie w tym lokalu. Jednocześnie wskazać należy, iż w przypadku darowizny przedmiotowego mieszkania oraz późniejszego jego zbycia dojdzie do: - opodatkowania darowizny podatkiem od spadków i darowizn (umowa darowizny podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych tylko w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy), - opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży darowanego mieszkania, - opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu uzyskanego ze sprzedaży darowanego mieszkania (w części w jakiej uzyskany przychód nie będzie w ciągu dwóch lat przeznaczony na cele mieszkaniowe; konieczne jest złożenie oświadczenia o przeznaczeniu tego przychodu na te cele – por. art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Nie ma możliwości „zaoszczędzenia” na powyższych podatkach sporządzając jeden akt notarialny dokumentujący darowanie oraz sprzedaż mieszkania przez obdarowanego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: