Opodatkowanie umowy dzierżawy

Pytanie:

Cudzoziemiec (z UE) mający zezwolenie na ziemię rolną zamierza wydzierżawić ją polskiej sp. z o.o. Czy od czynszu dzierżawnego powstanie obowiązek zapłaty podatku VAT przy transferze dochodu tego cudzoziemca za granicę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Tak, dzierżawa powyższa będzie opodatkowana podatkiem VAT. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą. Jednocześnie art. 15 ust. 2 ustawy VAT wskazuje, iż działalność gospodarcza w rozumieniu VAT obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. W konsekwencji dzierżawa ziemi (a ściślej – usługa dzierżawy) opodatkowana jest podatkiem VAT. Należy przy tym podkreślić, iż z punktu widzenia VAT nie ma znaczenia jakiej narodowości jest cudzoziemiec. Opodatkowaniu podatkiem podlegają, między innymi, odpłatne usługi świadczone w Polsce. W przypadku usługi dzierżawy miejsce świadczenia ustala się zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy VAT, który to przepis stanowi, iż w przypadku świadczenia usług związanych z nieruchomościami miejscem świadczenia usług jest miejsce położenia nieruchomości (a więc skoro ziemia położona jest w Polsce – usługa dzierżawy opodatkowana jest w Polsce). W przypadku osób mających miejsce zamieszkania w Polsce można by rozważać objęcie zwolnieniem podmiotowym. W przypadku osób niemających miejsca zamieszkania w Polsce (niezależnie od narodowości) jest to jednak niemożliwe – stosownie do art. 113 ust. 13 pkt 3 ustawy VAT, przepisów dotyczących zwolnienia podmiotowego nie stosuje się do podatników niemających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju. Należy zauważyć, iż fakt, że dzierżawa, o której mowa jest opodatkowana podatkiem VAT, nie oznacza, że cudzoziemiec ma obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT w Polsce i rozliczyć podatek. W przypadku świadczenia usług na rzecz podatników, podatnicy niemający zamieszkania w Polsce (niezależnie od narodowości) są zwolnieni z obowiązku rejestracji (por. § 1 pkt 1 lit. i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego, Dz.U. Nr 58, poz. 558). W takim przypadku podatek rozliczy spółka z o.o. będąca usługobiorcą (w ramach importu usług – art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy VAT).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY