e-prawnik.pl Porady prawne

Opodatkowanie VAT dostawy towaru za granicę

Pytanie:

Nasza firma zajmuje się zakupem towarów na Ukrainie, dokładnie na warunku DAF, a następnie sprzedażą tych towarów na warunkach DAF na granicy ukraińsko-polskiej polskim klientom. Czyli zarówno na warunku DAF zakupujemy towary jak również na tym warunku je sprzedajemy. Według przepisów INCOTERMS 2000 wydanych przez Krajową Izbę Gospodarczą za zgodą Międzynarodowej Izby Handlowej warunek DAF charakteryzuje się zasadą zgodnie z którą sprzedający wypełnia swoje obowiązki związane z dostawą, gdy postawi towar do dyspozycji kupującego w określonym miejscu na granicy, ale przed granicą sąsiedniego kraju. Formuła DAF oznacza, że sprzedający wypełnia swoje obowiązki związane z dostawą gdy towar, po dokonaniu odprawy celnej w eksporcie, czyli po stronie ukraińskiej został pozostawiony do dyspozycji w oznaczonym miejscu na granicy ale przed granicą celną kraju sąsiedniego, w tym wypadku przed granicą Polski. Faktura wystawiana przez naszą firmę dla klienta nie zawiera podatku VAT, który klient opłaca bezpośrednio wwożąc zakupiony towar do kraju. Zatem nie wystawiamy faktury VAT-owskiej i nasza sprzedaż traktujemy jako sprzedaż poza granicami kraju. Nasza firma kupując towar na Ukrainie opłaca wszelkie związane z tym koszty po stronie Ukraińskiej, co zawarte jest w cenie zakupionego przez naszą firmę towaru. W związku z powyższym jak interpretować zakup i sprzedaż na warunku DAF i jak powiązać ją z ustawą o podatku od towarów i usług oraz czy prawidłowo interpretujemy pojęcie importer w stosunku do naszej firmy? Chodzi o kwestię jak mamy rozliczać koszty związane z zakupem towarów na Ukrainie w związku z innymi kosztami ponoszonymi w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, na które otrzymujemy faktury VAT. Dla informacji pragnę zaznaczyć, iż według Urzędu Skarbowego w naszej miejscowości sprzedając towar na warunku DAF powinniśmy wystawiać faktury VAT.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Opodatkowanie VAT dostawy towaru za granicę

23.2.2005

Niestety, przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie uwzględniają specyfiki sprzedaży towarów na zasadach DAF, w szczególności nie zawierają szczególnych uregulowań w tej kwestii.

W naszej ocenie sprzedaż towarów na warunkach DAF należy uznać za dostawę towarów, której miejsce świadczenia znajduje się poza terytorium Polski. Do takiego wniosku prowadzi charakter powyższej sprzedaży. Tym niemniej nie jest wykluczony pogląd, iż dostawa taka zawsze odbywa się na terytorium jednego z państw granicznych (w przypadku, gdy sprzedaż odbywa się przed przejściem granicznym, ale już na terytorium Polski - w Polsce; w przypadku, gdy sprzedaż odbywa się za ukraińskim przejściem granicznym, ale jeszcze na terytorium Ukrainy - na Ukrainie).

Mając powyższe na uwadze uważamy, iż przedmiotową sprzedaż powinniście Państwo dokumentować wystawiając fakturę uproszczoną, o której mowa w § 30 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971), a więc fakturę bez stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem.

Przyjęcie jednak drugiego stanowiska oznaczałoby w przypadku dostawy mającej miejsce na terytorium Polski - do wystawienia „zwykłej” faktury polskiej. W przeciwnym wypadku konieczne jest wystawienie faktury ukraińskiej (jeżeli jesteście Państwo zarejestrowani jako podatnik VAT) lub faktury uproszczonej, o której mowa powyżej (jeżeli nie jesteście Państwo zarejestrowani na Ukrainie jako podatnik VAT).

Jeśli chodzi o koszty prowadzenia działalności to o tym czy stanowią one koszty uzyskania przychodów uzyskiwanych w Polsce czy też na Ukrainie zależy to czy na Ukrainie prowadzicie Państwo działalność gospodarczą w formie zakładu (jeśli nie - wszystkie ponoszone wydatki stanowią „polski” koszt uzyskania przychodu). Jeśli zaś chodzi o podatek VAT to:

  • w Polsce podlega odliczeniu wyłącznie polski podatek VAT,
  • podatek VAT zapłacony na Ukrainie (ukraiński podatek VAT) podlega odliczeniu wyłącznie w tym państwie na zasadach tam obowiązujących.

Wskazać również należy, iż w rozumieniu przepisów VAT nie można Państwa uznać za importera. Nie powstaje bowiem u Państwa obowiązek podatkowy z tytułu importu, a więc nie dochodzi do importu towarów. Importerami są nabywcy towarów sprzedawanych przez Państwa na granicy polsko-ukraińskiej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ