Oprogramowanie dla Straży Pożarnej

Pytanie:

Prowadzę działalność gospodarczą (PKPiR, VAT) - usługi informatycznie. W tym miesiącu sprzedałem oprogramowanie (które sam opracowałem) dla Straży Pożarnej. Wystawiłem fakturę VAT ze stawką 22%. Straż Pożarna twierdzi, że powinienem wystawić im fakturę na sprzedaż oprogramowania ze stawka 7% VAT. Czy prawidłowo wystawiłem fakturę VAT na stworzone przeze mnie oprogramowanie dla Straży Pożarnej ze stawką 22%?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), stawka podatku wynosi 22 %, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie natomiast do art. 41 ust. 2 w zw. z ust. 10 cyt. ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2 (7%), stosuje się do dostaw na terytorium kraju towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.

W załączniku Nr 3 do ustawy o VAT w zakresie towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej w pozycji 130 wymieniono sprzęt łączności, do którego ustawodawca zaliczył m.in. zestawy komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi, oprogramowanie.

Brzmienie punktu 130 załącznika nr 3 do ustawy, a w szczególności jego budowa, która ma charakter katalogu zamkniętego, wskazują, że preferencyjna stawka podatku od towarów i usług w wysokości 7 % ma zastosowanie przy sprzedaży oprogramowania wykorzystywanego do łączności. Oprogramowanie przeznaczone dla innych celów niż łączność będzie opodatkowane stawką VAT 22%.

Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych (por. postanowienie Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 25 września 2006 r. w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygn. 1471/NUR2/443-250/06/JP).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: