Oprogramowanie dla Straży Pożarnej

Pytanie:

Prowadzę działalność gospodarczą (PKPiR, VAT) - usługi informatycznie. W tym miesiącu sprzedałem oprogramowanie (które sam opracowałem) dla Straży Pożarnej. Wystawiłem fakturę VAT ze stawką 22%. Straż Pożarna twierdzi, że powinienem wystawić im fakturę na sprzedaż oprogramowania ze stawka 7% VAT. Czy prawidłowo wystawiłem fakturę VAT na stworzone przeze mnie oprogramowanie dla Straży Pożarnej ze stawką 22%?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), stawka podatku wynosi 22 %, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie natomiast do art. 41 ust. 2 w zw. z ust. 10 cyt. ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2 (7%), stosuje się do dostaw na terytorium kraju towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.

W załączniku Nr 3 do ustawy o VAT w zakresie towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej w pozycji 130 wymieniono sprzęt łączności, do którego ustawodawca zaliczył m.in. zestawy komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi, oprogramowanie.

Brzmienie punktu 130 załącznika nr 3 do ustawy, a w szczególności jego budowa, która ma charakter katalogu zamkniętego, wskazują, że preferencyjna stawka podatku od towarów i usług w wysokości 7 % ma zastosowanie przy sprzedaży oprogramowania wykorzystywanego do łączności. Oprogramowanie przeznaczone dla innych celów niż łączność będzie opodatkowane stawką VAT 22%.

Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych (por. postanowienie Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 25 września 2006 r. w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygn. 1471/NUR2/443-250/06/JP).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 14.7.2017

  Racjonalne wydatkowanie środków na cele ochrony przeciwpożarowej

  Nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej ma na celu racjonalne i efektywne wydatkowanie środków finansowych na ochronę przeciwpożarową i równomierne wsparcie wszystkich (...)

 • 29.6.2019

  Zmiany w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy

  Od lipca br. zniesiony zostanie wymóg ukończenia 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i SOP. Funkcjonariusze otrzymają także (...)

 • 20.8.2019

  Dodatkowe wsparcie dla OSP

  Nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej pozwoli jeszcze w tym roku wesprzeć Ochotnicze Straże Pożarne dodatkową kwotą 82 mln zł z budżetu państwa. Nakłada przy tym na ochotnicze straże (...)

 • 7.9.2018

  Będzie więcej weteranów działań poza granicami państwa?

  Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa przewiduje modyfikację definicji weterana, polegającą na umożliwieniu (...)

 • 22.6.2017

  Więcej funkcjonariuszy z zaopatrzeniem emerytalnym

  Ustawa zmieniająca rozszerza zakres podmiotowy ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym, obejmując nią również funkcjonariuszy Służby Celnej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.