e-prawnik.pl Porady prawne

Organ gospodarujący nieruchomością Skarbu Państwa

Pytanie:

Zamiana dwóch nieruchomości - obie są własnością Skarbu Państwa leżą w obrębie tej samej gminy, graniczą ze sobą. Jedna jest w trwałym zarządzie Aresztu Śledczego druga w użytkowaniu wieczystym PKP. Planuje się spisać porozumienie trójstronne: starosta , użytkownik wieczysty i zarzadca w celu zabezpieczenia interesów jednostek, gdyż konieczny jest zrzeczenie się użytkowania wieczystego i trwałego zarządu. Czy Satrosta będzie władny przeprowadzić procedurę zamiany czy konieczny jest udział ministra?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Organ gospodarujący nieruchomością Skarbu Państwa

21.5.2009

Witamy,

Rozumie się, że w pierwszej kolejności nastąpi zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego i trwałego zarządu przez odpowiednie podmioty. Kolejnym krokiem ma być ustanowienie, trwałego zarządu oraz użytkowania wieczystego na rzecz występująch podmiotów. Starosta, w myśl art. 23 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jest organem gospodarującym Zasobem nieruchomości Skarbu Państwa. Z tego tytułu może on, przy spełnieniu ustawowych przesłanek, oddać nieruchomość zarówno w użytkowanie wieczyste jak i w trwały zarząd. Tak więc, ustanowienie użytkowania wieczystego oraz oddanie w trwały zarząd będzie wymagało zachowania odpowiednich przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Udział ministra będzie wymagany w przypadku, gdy jedna z nieruchomości podlega przepisom Rozdziału 6. Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Z poważaniem

Redakcja e-prawnik.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ