e-prawnik.pl Porady prawne

Organ ustalający opłaty za pobyt w domu opieki społecznej

Pytanie:

Kto ustala opłaty za pobyt w domach opieki społecznej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Organ ustalający opłaty za pobyt w domu opieki społecznej

15.12.2011

W kwestii opłaty za pobyt w domu opieki społecznej należy wskazać, iż pobyt w takim ośrodku jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Wysokość tych kosztów ustalają odpowiednie organy jednostek samorządu terytorialnego: Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca: 1) w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym - ustala wójt (burmistrz, prezydent miasta) i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku; 2) w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym - ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku; 3) w regionalnym domu pomocy społecznej - ustala marszałek województwa i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Organ ustalający opłaty za pobyt w domu opieki społecznej

Vit

16.12.2011 2:41:23

Re: Organ ustalający opłaty za pobyt w domu opieki społecznej

Najbardziej dziwi mnie to, że kryminalista będący w więzieniu nic nie płaci za pobyt w tym ośrodku, ani nikt nie ustala opłaty za pobyt w więzieniu, nie musi pracować. Państwo, a Państwo to my, ponosimy te koszty. Natomiast porządny Obywatel, który całe życie ciężko pracował i naliczono mu niską emeryturę, często błędnie bo ZUS zawsze ma rację, musi płacić za pobyt w domu opieki społecznej. Są to ludzie niepełnosprawni, którymi Państwo nie opiekuje się, a ma być od poczęcia aż do ... śmierci. Mamy chyba 80.000 pełnosprawnych więźniów, a podobno pobyt miesięczny kosztuje 2.000 zł., co daje miesięcznie 160.000.000 zł.. Ma całodzienne wyżywienie, tv, bibliotekę, ciepło, dużo miejsca w celi, bo zaskarży i otrzyma odszkodowanie. Dlaczego UE upomina się o dobre warunki w więzieniu, a nie upomina się o warunki i dobrą opiekę dla ludzi schorowanych.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ