Organ właściwy w sprawie określania warunków i trybu szkolenia kandydatów na egzaminatorów

Pytanie:

Jaki organ jest właściwy w sprawie określania warunków i trybu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sprawdzających umiejętności przyszłych kierowców?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z art. 115 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym wynika delegacja dla ministra właściwego do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej do określenia w drodze rozporządzenia m.in. warunków i trybu szkolenia i egzaminowania kandydatów na egzaminatorów oraz pracy komisji egzaminacyjnych. Na wskazanej powyżej podstawie, Minister Infrastruktury wydał rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY