Orzeczenie o winie w wyroku rozwodowym

Pytanie:

Żona wniosła pozew o rozwód bez orzekania o winie. Jednakże w końcowych akapitach uzasadnienia pozwu uzależnia odstąpienie od orzekania o winie od spłacenia przeze mnie na jej rzecz połowy wartości rynkowej naszego mieszkania do końca tego roku. Czy jest to logiczne i konsekwentne? Jak ustosunkuje się do tego sąd? Czy priorytetem będzie wniosek o nieorzekaniu o winie?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Sąd nie orzeka o winie tylko na zgodne żądanie małżonków. Jeżeli więc Pana żona i Pan przed sądem nie oświadczycie zgodnie, iż nie chcecie orzekania o winie, sąd będzie musiał orzec w tym przedmiocie. Sama wina nie może być jednak uzależniona od takich okoliczności, jak przytoczone w pytaniu. W prawie rozwodowym za zawinione uznaje się działanie (zaniechanie) będące wyrazem woli małżonka, które - naruszając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa lub z zasad współżycia społecznego - prowadzi do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Do przypisania małżonkowi winy nie jest konieczne, by jego zamiarem było spowodowanie tego rozkładu. Wystarczy możliwość przewidywania znaczenia i skutków danego działania (zaniechania) naruszającego przepisy prawa albo zasady współżycia społecznego. Znaczenie dla orzeczenia winy może mieć więc naruszenie obowiązków takich jak np. wspólne pożycia, wzajemnej pomocy i wierności oraz współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Z cała pewnością na kwestię orzekania o winie rozkładu pożycia małżonków nie mogą mieć wpływu rozliczenia majątkowe. Z punktu widzenia samego rozwodu jest to sprawa odrębna. Podział majątku małżonków rozwodzących się może być wpradzie kwestią rozstrzyganą przez sąd podczas postępowania rozwodowego (tylko wtedy, gdy nie przydłuży to znacznie postępowania), jednak rozliczenia te nie mają żadnego wpływu na orzekanie sądu o winie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: