Orzeczenie środka karnego przepadku rzeczy

Pytanie:

Czy sąd może orzec przepadek auta użytego do przewozu narkotyków, jeżeli przemytnik nie był właścicielem pojazdu tylko wynajął go z wypożyczalni samochodów? Prowadzę wypożyczalnię samochodów, wynajmuję klientom auta w dobrej wierze.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Artykuł 44 paragraf 2 kodeksu karnego stanowi, że sąd może orzec przepadek przedmiotów stanowiących mienie ruchome, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, chyba, że podlegają zwrotowi innemu podmiotowi. Z powyższej normy wynika, co następuje 1. auto użyte do przewozu narkotyków stanowi mienie ruchome, które służyło do popełnienia przestępstwa 2 sąd MOŻE orzec jego przepadek- sąd ma tu swobodę uznania (w zależności od okoliczności sprawy sąd orzeknie, albo nie) 3 należy sprawdzić, czy auto podlega zwrotowi innemu podmiotowi. Jeżeli właścicielowi auta nie można postawić zarzutu uczestnictwa w popełnieniu przestępstwa, to auto podlega zwrotowi. Jeżeli zatem zostanie spełniony warunek z punktu 3 auto zostanie Panu/i zwrócone. Powinien Pan/i zgłosić powyższą okoliczność organom ścigania lub sądowi.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: