Orzeczenie środka karnego przepadku rzeczy

Pytanie:

Czy sąd może orzec przepadek auta użytego do przewozu narkotyków, jeżeli przemytnik nie był właścicielem pojazdu tylko wynajął go z wypożyczalni samochodów? Prowadzę wypożyczalnię samochodów, wynajmuję klientom auta w dobrej wierze.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Artykuł 44 paragraf 2 kodeksu karnego stanowi, że sąd może orzec przepadek przedmiotów stanowiących mienie ruchome, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, chyba, że podlegają zwrotowi innemu podmiotowi. Z powyższej normy wynika, co następuje 1. auto użyte do przewozu narkotyków stanowi mienie ruchome, które służyło do popełnienia przestępstwa 2 sąd MOŻE orzec jego przepadek- sąd ma tu swobodę uznania (w zależności od okoliczności sprawy sąd orzeknie, albo nie) 3 należy sprawdzić, czy auto podlega zwrotowi innemu podmiotowi. Jeżeli właścicielowi auta nie można postawić zarzutu uczestnictwa w popełnieniu przestępstwa, to auto podlega zwrotowi. Jeżeli zatem zostanie spełniony warunek z punktu 3 auto zostanie Panu/i zwrócone. Powinien Pan/i zgłosić powyższą okoliczność organom ścigania lub sądowi.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 6.2.2012

  Skazanie bez rozprawy za karnoskarbowy czyn zabroniony

  Prokurator, a także finansowy organ dochodzenia może, za zgodą oskarżonego, dołączyć do aktu oskarżenia wniosek o skazanie oskarżonego za zarzucane mu przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, (...)

 • 28.2.2018

  Czynny żal pozwala uniknąć konsekwencji karnych skarbowych

  Przewidziany w Kodeksie karnym skarbowym skuteczny czynny żal po popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego (np. w razie niezłożenia deklaracji w terminie czy niezapłacenia należnego podatku) daje (...)

 • 17.11.2004

  Kiedy orzeczenie sądu administracyjnego staje się prawomocne?

  Prawomocność orzeczeń sądowych można rozpatrywać w dwóch aspektach, formalnym i materialnym. W znaczeniu formalnym prawomocność oznacza niemożność zaskarżenia orzeczenia w toku instancji, (...)

 • 24.3.2018

  Większe sankcje za okrucieństwo wobec zwierząt

  Celem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny jest wzmocnienie ochrony prawnej zwierząt oraz skuteczniejsze zapobieganie popełnianiu przestępstw na ich szkodę, (...)

 • 17.5.2018

  Odpowiedzialność za długi małżonka hazardzisty

  Dostępność za pomocą sieci Internet do zagranicznych portali e-gamblingowych i aktualna ocena legalności uczestniczenia w nich może skonfrontować wiele rodzin ze starym, ale i z nowym, problemem (...)