Osądzenie po raz drugi

Pytanie:

Jak mnie poinformował klient - wierzyciel, złożył przeciwko dłużnikowi zawiadomienie do prokuratury o oszustwie, a prokurator skierował akt oskarżenia do sądu. Jednakże sąd uniewinnił dłużnika wskazując (podobno), że wierzyciel nie dochodził swych roszczeń na drodze cywilnej. Sprawdziłem jednak niedawno, że dłużnik, zanim zaciągnął pożyczkę (to wyłudzenia tejże pożyczki dot, oszustwo) już wcześniej był niewypłacalny, figurował u komornika jako nieściągalny; wszystko przepisał na żonę. Czy wobec zaistniałej sytuacji, jeśli uzyskam nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi a, następnie ewentualnie wykażę, że dochodzenie roszczenia poprzez egzekucje komorniczą jest bezskuteczne i dłużnik już przed zaciągnięciem pożyczki był niewypłacalny - czy będzie można ponownie złożyć skutecznie zawiadomienie do prokuratury (wzbogacone o powyższe nowe informacje) i następnie ewentualnie doprowadzić do ponownego procesu - skazania dłużnika za oszustwo?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 286 kodeksu karnego, oszustwo popełnia osoba, która w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Dla spełnienia znamion tego przestępstwa jest istotne przede wszystkim to, czy celem zachowania dłużnika było osiągnięcie korzyści majątkowej. Związek z kwestią niewypłacalności jest tu w zasadzie tylko taki, że działanie sprawcy musi się odnosić do okoliczności powodującej, że rozporządzenie mieniem ma charakter niekorzystny. Ponadto zgodnie z art. 542 kpk niedopuszczalne jest wznowienie postępowania z urzędu na niekorzyść oskarżonego po upływie 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: