Osoba wydająca decyzję w imieniu ZUS

Pytanie:

ZUS wydał decyzję stwierdzającą stan należności z tytułu składek należnych od płatnika. Decyzję podpisał zastępca Kierownika Inspektoratu. Czy decyzji nie powinien podpisać Dyrektor odpowiedniego oddziału, albo ktoś upoważniony? Czy w związku z tym jest ona nieważna?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych określone ustawą wykonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W skład Zakładu wchodzą: centrala oraz terenowe jednostki organizacyjne. Zgodnie ze statutem ZUS-u, terenowymi jednostkami organizacyjnymi Zakładu są oddziały oraz podlegające im inspektoraty i biura terenowe. Odziałem Zakładu kieruje dyrektor, a inspektoratem i biurem terenowym - kierownik, odpowiednio: inspektoratu albo biura terenowego. Szczegółowy zakres rzeczowy działania terenowych jednostek organizacyjnych Zakładu określa Prezes Zakładu w aktach wewnętrznych.
Z powyższego wynika, że osoba kierująca inspektoratem, a także zastępca tej osoby (o ile zakres jego upoważnienia zezwala mu na zastępowania kierownika w tym zakresie) może być osobą uprawnioną do podpisania się pod decyzją, która to decyzja będzie decyzją wydaną przez ZUS.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY