Oświadczenie woli składane w formie elektronicznej a forma pisemna

Pytanie:

Kiedy, według przepisów Kodeksu cywilnego, oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne oświadczeniu złożonemu w formie pisemnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 78 kc stanowi, że do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarczy złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Jeśli oświadczenie o ma nastąpić w drodze elektronicznej, to w myśl art. 78 § 2 kc będzie ono równoważne oświadczeniu złożonemu w formie pisemnej tylko wtedy, gdy jest opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY