Oznaczenie przedmiot działalności spółki

Pytanie:

Spółka z o.o. rozważa uzupełnienie zakresu swojej działalności o usługi księgowe. Aktualnie w umowie spółki zakres działalności podany jest jako wyszczególnienie konkretnych numerów PKD, co powoduje, że każda zmiana zakresu wymaga również zmiany umowy (wizyta u notariusza) oraz zmiany w KRS. Czy zamieszczanie numerów PKD w umowie spółki oraz w zgłoszeniu do KRS jest wymagane, czy też istnieje taka możliwość, żeby w umowie spółki i zgłoszeniu do KRS przedmiot działalności określić ogólnie (np. \"usługi informatyczne, księgowe, sprzedaż i wynajem towarów i usług\"), a konkretne nr PKD wyszczególnić dopiero w zgłoszeniu do GUS?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 40 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, w dziale 3 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się dane dotyczące przedmiotu działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności. W literaturze sporne było, czy ten przepis statuuje obowiązek zawierania w umowach lub statutach spółek zapisów o przedmiocie działalności opartych wprost na PKD. Obecnie ta wątpliwość została rozstrzygnięta. Przyjmuje się bowiem, iż obowiązek oznaczania działalności kodami PKD dotyczy tylko rejestracji we właściwym rejestrze. Tym samym, w umowie lub statucie przedmiot działalności może być określony dość ogólnie. W trakcie natomiast rejestracji, przedmiot działalności należy oznaczyć kodem PKD najbardziej odpowiadającym opisowi słownemu zawartemu statucie lub umowie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: