Paszport dla małoletniego dziecka

Pytanie:

Chcę zwrócić się do właściwego organu o wydanie paszportu dla niepełnoletniego dziecka (7 latka). We wniosku podpisy wyrażające zgodę powinni złożyć obydwoje rodzice. Jesteśmy z mężem po rozwodzie. Jednym z postanowień rozwodowych sądu jest taki punkt - wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem powierza powódce a pozwanemu ogranicza tę władzę do współdecydowania o najważniejszych sprawach dziecka. Czy z takim orzeczeniem sądu można udać się do biura paszportowego i samemu podpisać wniosek o jego wydanie, czy muszą być jednak dwa podpisy rodziców? Ponadto nadmieniam, że chodzi o krótki wyjazd urlopowy oraz fakt, że ojciec dziecka jest nieuchwytny i nie ma ustalonego adresu zamieszkania.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Paszporty wydaje oraz dokonuje w nich zmian w kraju - wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego osoby ubiegającej się o paszport.

W razie ubiegania się o wydanie paszportu przez osobę małoletnią, jest wymagana zgoda obojga rodziców lub opiekunów prawnych, chyba że z orzeczenia sądu wynika, że prawo decydowania w tej sprawie jednemu z rodziców nie przysługuje; w przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody, zastępuje ją orzeczenie sądu opiekuńczego.

Ograniczenie praw rodzicielskich ojca do decydowania w sprawach najważniejszych dziecka obejmuje również prawo do wyrażania zgody na wydanie paszportu. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską, która przysługuje obojgu rodzicom. Tak więc kodeks rodzinny przyznaje obojgu rodzicom jednakowe prawa w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej, i to bez względu na to, czy rodzice są małżeństwem. Każdemu z rodziców przysługuje pełnia władzy (w tym przypadku została ona ograniczona) z wyjątkiem istotnych spraw dziecka, o których rozstrzygają rodzice wspólnie, a w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. Innymi słowy o sprawach dnia codziennego (czyli z wyłączeniem spraw istotnych dziecka) każde z rodziców może decydować samodzielnie nie pytając o zgodę drugiego rodzica. Wyrażenie takiej zgody jest decyzją o sprawach istotnych dziecka. Zgoda taka musi być bezwarunkowa. Jest to bowiem zgoda tylko na wydanie dziecku paszportu.

Jeżeli jak Pani wskazuje nie jest możliwe uzyskanie zgody Pani byłego męża (z różnych powodów), wtedy zgodę taka zastąpić może orzeczenie sądu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

justyna

24.4.2013 14:23:57

Re: Paszport dla małoletniego dziecka

ile lat powinno miec dziecko by mozna bylo starac sie o paszport bez zgody drugiego rodzica


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: