Pełna odpowiedzialność pracownika za szkody wyrządzone pracodawcy

Pytanie:

Jak na gruncie kodeksu pracy należy rozumieć pełną odpowiedzialność pracownika za szkody, wyrządzone pracodawcy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przez odpowiedzialność w pełnej wysokości, zgodnie z art. 115 kp rozumie się odpowiedzialność w granicach rzeczywistej straty (a także utraconych korzyści, których pracodawca mógł się spodziewać, gdyby pracownik nie wyrządził mu szkody- na podstawie art. 361 § 2 kc w związku z art. 300 kp). Z orzecznictwa SN wynika ponadto, że odpowiedzialność dotyczyć może także odsetek od kwoty odszkodowania (tak w uchwale składu 7 sędziów SN z 22 września 1970r., III PZP 18/70, LexPolonica nr 296059).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY