Pełnomocnictwo we własności i wspólnocie

Pytanie:

Moja żona i moja teściowa są właścicielkami kilku mieszkań w kamienicy będącej od momentu zniesienia współwłasności wspólnotą. Poza wspomnianymi osobami pozostałe lokale w budynku są własnością 2 innych osób. Moja żona i teściowa chciałyby upoważnić mnie do załatwiania w ich imieniu wszelkich spraw związanych z posiadanymi lokalami tj. kwestie podpisywania umów z odbiorcami śmieci, z dostawcą wody itp. Jednocześnie obie chciałyby, abym reprezentował je w kontaktach z pozostałymi uczestnikami wspólnoty i z zarządcą części wspólnej nieruchomości. Jakie pełnomocnictwo muszę posiadać od żony i teściowej, aby móc zawierać umowy w ich imieniu, podpisywać dokumenty i aby moje pełnomocnictwo nie zostało podważone przez lokatorów, współwłaścicieli wspólnej części nieruchomości, zarządcę lub firmę dostarczającą wodę lub wywożącą śmieci? Czy jako strona w umowie na wywóz śmieci lub wodę mogę wpisać swoje dane, czy muszą w niej widnieć dane moich mocodawczyń, a ja tylko składam podpis? Czy muszę wtedy dołączyć do takiej umowy kopię pełnomocnictwa? W jaki sposób powinienem poinformować o moim pełnomocnictwie pozostałych członków wspólnoty i zarządcę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności.

Wydaje się, że w opisanej sytuacji wystarczające będzie pełnomocnictwo ogólne. Umowy o wywóz śmieci lub dostawę wody zawiera wspólnota. W tym wypadku jest to tzw. mała wspólnota, więc odpowiednie zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego dotyczące współwłasności w częściach ułamkowych. Nie wiemy, czy współwłaściciele uregulowali w jakiś sposób sprawy związane z zarządem. Zakładamy więc, że umowy z dostawcami będą podpisywane przez wszystkich współwłaścicieli. W umowie o wywóz śmieci i dostawę wody powinien Pan wskazać dane żony oraz swoje – strona (żona), reprezentowana przez (Pan). Oczywiście musi się Pan podpisać własnym imieniem i nazwiskiem. Do umowy powinno być załączone pełnomocnictwo. Pozostałym członkom wspólnoty i zarządcy, należy przekazać pełnomocnictwo. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: