Pełnomocnik prezesa zarządu

Pytanie:

Prezes sp. z. o.o. jako jednoosobowy jej reprezentant udziela pełnomocnictwa osobie X do pełnego reprezentowania sp z o.o. wobec osób trzecich, powyższe pełnomocnictwo jest udzielone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Czy powyższe pełnomocnictwo jest skuteczne i czy upoważnia osobę X do zaciągania zobowiązań przez spółkę wobec osób trzecich?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wskazane w pytaniu pełnomocnictwo będzie, naszym zdaniem, pełnomocnictwem ogólnym, tak więc pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Pełnomocnictwo takie będzie uprawniało do dokonania czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności. Pełnomocnictwo rodzajowe powinno określać rodzaj czynności prawnej objętej umocowaniem oraz jej przedmiot.

Zatem, jak wynika z powyższego, sytuacja osoby dokonującej czynności z  pełnomocnikiem wskazanym w pytaniu będzie niewygodna, gdyż przed dokonaniem czynności powinien zbadać on, czy osoba udzielająca pełnomocnictwa była członkiem zarządu oraz czy dana czynność nie przekracza zwykłego zarządu. Z punktu widzenia osoby zawierającej czynność z pełnomocnikiem, lepsza byłaby sytuacja, w której pełnomocnik posiadałby pełnomocnictwo rodzajowe albo pełnomocnictwo do zawarcia oznaczonej czynności lub gdyby zawierałby on umowę z prokurentem (którego zakres działania jest określony przez ustawę).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Wojciech

19.9.2013 10:47:10

Re: Pełnomocnik prezesa zarządu

W sp.zo.o jest zarząd jednoosobowy w postaci prezesa + jeden wspólnik bez funkcji. Czy pełnomocnictwo ogólne poświadczone notarialnie daje takie same prawa , które posiada prezes czyli jednoosobowo reprezentuję sp.zo,o we wszystkich sprawach i on podejmuje decyzję .


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: