Zrzeczenie się dziedziczenia

Pytanie:

Planuję małżeństwo z konkubentem (jesteśmy ze sobą ćwierć wieku). Mieszkamy i nadal będziemy mieszkali w moim mieszkaniu, będącym moim odrębnym majątkiem. Z poprzedniego małżeństwa posiadam dorosłą, nie przysposobioną córkę (jest u mnie zameldowana, choć mieszka gdzie indziej). Mój przyszły mąż z poprzedniego małżeństwa posiada dwoje dorosłych (nie przysposobionych przez nas dzieci, nie mieszkających z nami). Chcę, aby moje mieszkanie, będące moim majątkiem odrębnym stało się w przyszłości własnością jedynie mojej córki. Przed zawarciem związku małżeńskiego (co powinno stać się niebawem) muszę mieć pewność, że jestem w stanie taką sytuację prawnie zabezpieczyć. Z mojej wiedzy wynika, że mogę to uczynić albo poprzez darowiznę mieszkania dla córki - jeszcze przed zawarciem małżeństwa albo poprzez możliwość zawarcia z przyszłym mężem czyli także moim spadkobiercą (oprócz mojej córki, po naszym ślubie ) umowy zrzeczenia się dziedziczenia. Z tych dwóch możliwości rozwiązania problemu wybieram drogę notarialnego zrzeczenia się dziedziczenia przez mojego (przyszłego) męża. Czy notarialne zrzeczenie się dziedziczenia przez męża musi być dokonane już po zawarciu przez nas małżeństwa, bo wtedy dopiero będzie ustawowym spadkobiercą? Dzieci męża. Rozumiem, że w tej notarialnej umowie zrzeczenia się dziedziczenia przez męża to zrzeczenie się dziedziczenia (o ile notarialna umowa nie stanowiłaby inaczej) obejmie również jego dzieci, czyli zstępnych zrzekającego się. Czy droga notarialnej umowy zrzeczenia się dziedziczenia (przy założeniu, że ja i mój mąż jej nie zmienimy) zapewni prawne bezpieczeństwo dla mojej córki , zapewniające jej otrzymanie mojego mieszkania w przyszłości?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 1048 kodeksu cywilnego, spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Stronami wymienionej wyżej umowy mogą być jedynie: spadkobierca ustawowy i przyszły spadkodawca. Rzeczywiście, dopóki nie zawrze Pani małżeństwa, nie ma Pani przymiotu ustawowego spadkodawcy. Z kolei, zgodnie z art. 1047 kc, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w tytule regulującym spadki, umowa o spadek po osobie żyjącej jest nieważna. Zatem sankcja za zawarcie umowy niezgodnie z przepisami jest bardzo surowa. W związku z powyższym, umowę taką powinna Pani zawrzeć dopiero po zawarciu małżeństwa. Jeżeli w umowie zrzeczenia się nie zostanie inaczej postanowione, umowa taka obejmie również zstępnych zrzekającego się, a więc jego dzieci, wnuki, prawnuki. Prawidłowe zawarcie takiej umowy, nie obarczone wadami oświadczeń woli, zabezpiecza Pani jedynej córce dziedziczenie po Pani z wyłączeniem przyszłego męża oraz jego dzieci. Prosimy jednak pamiętać o tym, iż może dojść do takiej sytuacji, iż mąż może nie wyrazić zgody na zawarcie takiej umowy po zawarciu związku małżeńskiego. Z tego punktu widzenia darowizna jest bezpieczniejsza.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 8.12.2016

  Zrzeczenie się spadku - Gdy nie chcesz po kimś dziedziczyć

  Zgodnie z obowiązującym prawem spadkowym, jeżeli spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu to w momencie otwarcia spadku (czyli śmierci spadkodawcy) obowiązują przepisy ustawowe dotyczące (...)

 • 29.8.2018

  Zachowek - czym jest zachowek i komu się należy?

  Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. Oznacza ona, iż spadkodawca może za życia w drodze testamentu dowolnie rozrządzić swoim majątkiem, jeśli zaś tego nie uczyni, krąg (...)

 • 15.11.2016

  Dziedziczenie spadku przez rodzeństwo spadkodawcy

  Powołanie do spadku może wynikać z testamentu lub z mocy samego prawa. W przypadku dziedziczenia testamentowego wola spadkodawcy wynika z samego testamentu. Natomiast jeżeli nie zachodzi sytuacja dziedziczenia (...)

 • 28.11.2017

  Kto może dziedziczyć spadek?

  Zdolnym do odziedziczenia spadku po spadkodawcy może być tylko taka osoba, której przysługuje zdolność do dziedziczenia, czyli wynikająca z przepisów prawa możliwość do bycia podmiotem (...)

 • 12.9.2016

  Czy i kiedy dziedziczy rodzeństwo spadkodawcy?

  Nie może być wątpliwości, że rodzeństwo spadkodawcy dziedziczy zawsze wtedy, gdy zostanie powołane do spadku w drodze ważnego testamentu. Gdy jednak zmarły nie przekazał potomnym swej ostatniej (...)