Plac zabaw w TBS-ie

Pytanie:

Czy do Towarzystwa Budownictwa Społecznego należy zapewnienie placu zabaw dla dzieci?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 27 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, przedmiotem działania towarzystwa jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.

Ponadto, towarzystwo może (ale nie musi) również:

  1. nabywać budynki mieszkalne, 
  2. przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu, 
  3. wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach towarzystwa, 
  4. sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi jego własności, z tym że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych, 
  5. prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. 

Z powyższego wynika, iż TBS nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia placu zabaw dla dzieci, często TBS-y budują takie place, by ich oferta była bardziej atrakcyjna dla najemców. Takie zobowiązanie może również zawierać umowa zawarta pomiędzy najemcą a TBS-em, czy też inne akty wewnętrzne.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY