Plan zagospodarowania przestrzennego a prawo własności nieruchomości

Pytanie:

Jakie ograniczenia dla wykonywania prawa własności nieruchomości przewiduje ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, że: ust. 1. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości.

ust. 2. Każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą, do:

1) zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich;

2) ochrony własnego interesu prawnego przy zagospodarowaniu terenów należących do innych osób lub jednostek organizacyjnych.

Z cytowanego wyżej przepisu wynika, że korzystać z nieruchomości można tylko w taki sposób i w takim zakresie, jaki został określony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a i takie działanie może zostać uznane za niedopuszczalne, jeśli narusza chroniony prawem interes publiczny lub interes osób trzecich.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: