Podatek dochodowy w spółce komandytowo-akcyjnej

Pytanie:

Jak następuje zapłata podatku dochodowego w spółce komandytowo-akcyjnej składającej się z podmiotów będących osobami prawnymi i fizycznymi? Czy miesięczne zaliczki są liczone oddzielnie dla osób prawnych i oddzielnie dla osób fizycznych stosownie do ich udziałów i zysku brutto osiągniętego przez tą spółkę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W przypadku spółki komandytowej sytuacja prawno-podatkowa jest analogiczna do sytuacji wspólników spółki cywilnej czy jawnej – nie spółka jest podmiotem podatku dochodowego, lecz jej wspólnicy, którzy mają obowiązek z tego tytułu co miesiąc rozliczać i odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy, a rodzaj podatku dochodowego (od osób prawnych lub od osób fizycznych) zależy od rodzaju wspólnika spółki komandytowej. Zasada ta ma zastosowanie zarówno do wspólników komplementariuszy, jak i do wspólników komandytariuszy. Elementem odróżniającym spółkę komandytową od innych spółek osobowych jest brak możliwości wyboru formy rozliczeń na potrzeby podatku dochodowego – spółka komandytowa ma obowiązek prowadzić księgi rachunkowe, bez względu na wielkość obrotów.

Spółka komandytowo-akcyjna również jest spółką osobową (nawet z udziałem wspólników będącymi osobami prawnymi) i nie posiada osobowości prawnej. Zatem spółka komandytowo-akcyjna nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Przychody wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej powinny być łączone z innymi przychodami tego podmiotu (status podatnika ma bowiem tylko wspólnik, a nie spółka). W przypadku wspólnika – osoby prawnej, należy stosować art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zaś w przypadku wspólnika – osoby fizycznej, należy stosować art. 10 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Udział w zysku/stracie winna regulować umowa spółki, zaś zgodnie z art. 147 kodeksu spółek handlowych, w braku innych postanowień umownych, udział w zysku jest proporcjonalny do wielkości wkładów wniesionych do spółki.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

TDMT

14.9.2009 17:45:36

Potrzebuję firmy prawniczej

Potrzebuję firmy prawniczej, która założy mi po rozsądnej cenie piętnaście spółek komandytowo-akcyjnych. Mój doradca podatkow opracował koncepcję użycia takich spółek. W necie znalazłam tylko jedną firmę która reklamuje się, że zakłada takie spółki http://www.zakladanie-spolek.pl/komandytowo-akcyjnych.html Macie z nimi jakieś doświadczenia? Możecie jeszcze kogoś polecić?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: