e-prawnik.pl Porady prawne

Podatek dochodowy w spółce komandytowo-akcyjnej

Pytanie:

Jak następuje zapłata podatku dochodowego w spółce komandytowo-akcyjnej składającej się z podmiotów będących osobami prawnymi i fizycznymi? Czy miesięczne zaliczki są liczone oddzielnie dla osób prawnych i oddzielnie dla osób fizycznych stosownie do ich udziałów i zysku brutto osiągniętego przez tą spółkę?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Podatek dochodowy w spółce komandytowo-akcyjnej

11.7.2005

W przypadku spółki komandytowej sytuacja prawno-podatkowa jest analogiczna do sytuacji wspólników spółki cywilnej czy jawnej - nie spółka jest podmiotem podatku dochodowego, lecz jej wspólnicy, którzy mają obowiązek z tego tytułu co miesiąc rozliczać i odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy, a rodzaj podatku dochodowego (od osób prawnych lub od osób fizycznych) zależy od rodzaju wspólnika spółki komandytowej. Zasada ta ma zastosowanie zarówno do wspólników komplementariuszy, jak i do wspólników komandytariuszy. Elementem odróżniającym spółkę komandytową od innych spółek osobowych jest brak możliwości wyboru formy rozliczeń na potrzeby podatku dochodowego - spółka komandytowa ma obowiązek prowadzić księgi rachunkowe, bez względu na wielkość obrotów.

Spółka komandytowo-akcyjna również jest spółką osobową (nawet z udziałem wspólników będącymi osobami prawnymi) i nie posiada osobowości prawnej. Zatem spółka komandytowo-akcyjna nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Przychody wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej powinny być łączone z innymi przychodami tego podmiotu (status podatnika ma bowiem tylko wspólnik, a nie spółka). W przypadku wspólnika - osoby prawnej, należy stosować art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zaś w przypadku wspólnika - osoby fizycznej, należy stosować art. 10 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Udział w zysku/stracie winna regulować umowa spółki, zaś zgodnie z art. 147 kodeksu spółek handlowych, w braku innych postanowień umownych, udział w zysku jest proporcjonalny do wielkości wkładów wniesionych do spółki.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ