e-prawnik.pl Porady prawne

Podatek liniowy - ograniczenia

Pytanie:

Czy jeśli zakładam działalność gospodarczą, wybieram podatek liniowy, to nie mogę skorzystać z niższych stawek ZUS dla przedsiębiorców zaczynających działalność gospodarczą? Jakie inne ulgi tracę i czego jeszcze nie będę mogła odliczyć? Czy prawdą jest, że nie będę mogła odliczać wydatków na użytkowanie lokalu, w którym prowadzona jest działalność?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Podatek liniowy - ograniczenia

8.7.2007

Zgodnie z art. 18 a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który reguluje kwestie obniżonej składki ZUS na ubezpieczenia społeczne, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, będących osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej -  w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia.
Przepisy te nie mają zastosowania do osób, które:

  1. prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność; 
  2. wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. 

Zatem ustawa nie przewiduje braku możliwości skorzystania z obniżonej składki ZUS w sytuacji, gdy osoba ta wybrała liniowy sposób rozliczania się z podatku. Jednym słowem - można wybrać podatek liniowy i skorzystać z obniżonych składek ZUS.

Osoba, która wybrała podatek liniowy, traci prawo do ulg podatkowych (np. do ulgi internetowej, alimentacyjnej), nie może się również rozliczać wspólnie z małżonkiem. Dochody z działalności opodatkowanej liniowo są rozliczane oddzielnie od innych dochodów. Inne zasady pozostają identyczne, jak przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Szerzej kwestie związane z tym podatkiem omawia artykuł Podatek liniowy dla przedsiębiorców - oświadczenia do 20 stycznia !!

Wydatki na użytkowanie lokalu, w którym prowadzona jest działalność, będą stanowiły zapewne koszty tej działalności, o które zmniejsza się przychody, aby uzyskać dochód do opodatkowania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ