Podatek od pożyczki

Pytanie:

Rodzice udzielili mi w 2002 r. cztery pożyczki po 8000 zł na podstawie oddzielnych umów pożyczek zawartych w kolejnych miesiącach roku. Czy powinienem zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych tzn. od kwoty powstałej z sumowania otrzymanych pożyczek zmniejszając ją o wartość zwolnienia, czy też kwota pożyczek nie kumuluje się w ciągu roku i jako że każda z pożyczek nie przekracza kwoty wolnej 9057zł (ustawa o spadku i darowizn) podatek od czynności cywilnoprawnych nie wystąpi?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pierwszą kwestią jest podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%, należny od zawarcia każdej umowy pożyczki. W opisanym jednak przypadku strony są zwolnione z opłacenia tego podatku ponieważ należą do tzw. I grupy podatkowej. Zgodnie bowiem z art. 14 ust. 3  pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn do grupy I podatkowej zalicza się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. Zgodnie zaś z Art. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalnia się od podatku czynności cywilnoprawne pożyczki udzielane na podstawie umowy zawartej między osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn - do wysokości kwoty nie podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem. Jeżeli jednak nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Od podatku obliczonego od łącznej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych potrąca się podatek przypadający od opodatkowanych poprzednio nabytych rzeczy i praw majątkowych. Wynikająca z obliczenia nadwyżka podatku nie podlega ani zaliczeniu na poczet innych podatków, ani zwrotowi. Nabywcy obowiązani są w zeznaniu podatkowym wymienić rzeczy i prawa majątkowe nabyte w podanym wyżej okresie. Zatem należy stwierdzić, że łączna kwota pożyczek wynosi 32000 złotych, zatem na podstawie powyższego należy uiścić 2 procentowy podatek od umowy pożyczki przekraczającej kwotę 9057 złotych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY