e-prawnik.pl Porady prawne

Podmioty zależne a oferta wariantowa

Pytanie:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Czy złożenie ofert przez dwie spółki, każda oddzielnie, z których jedna ma 100 % udziałów w drugiej, obie mają osobowość prawną, w tym samym przetargu, może być traktowane jako złożenie oferty wariantowej.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Podmioty zależne a oferta wariantowa

24.3.2005

Zgodnie z definicja ustawową, ofertą wariantową jest oferta, przewidującą, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego. Tak więc taką ofertę, z samych tylko względów o których mowa w pytaniu, nie będzie można uznać za ofertę wariantową.

Ponadto wskazać należy, iż obecne przepisy nie przewidują, jak miało to miejsce przed 1 maja 2004 r., że o to samo zamówienie publiczne nie mogą się ubiegać podmioty pozostające względem siebie w stosunku zależności lub dominacji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ