Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Pytanie:

Zapisałam dziecko do przedszkola z powodów osobistych nie mogę dziecka przyprowadzać do przedszkola na godzinę 8 rano tylko na 9 i do godziny 12 a nie do 13. Nauczycielka powiedziała mi ze nie może z dzieckiem zrealizować podstawy programowej. Z czego wynika, że podstawa programowa w przedszkolu wynosi 5 godzin dziennie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Podstawę programową regulują dwa akty prawne: ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Rozporządzenie w załączniku Nr 1 określa podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Postanowienia w/w załącznika wskazują m. in na obszary edukacyjne w jakich realizowane są zadania oświatowe.

Ustawa o systemie oświaty w przepisie art. 14 ust 2 wskazuje, iż przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego, program nauczania oraz podręcznik spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego (art. 22a ust 1 ustawy). Może także sam opracować program wychowania przedszkolnego. Wybrany program wychowania przedszkolnego, program nauczania oraz podręcznik, a także program, o którym mowa w ust. 2, nauczyciel przedstawia radzie pedagogicznej, która podejmuje odpowiednie uchwały w tym zakresie. Lista programów dostępna jest na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zgodnie z powyższym, rzeczywiście możliwym jest, iż przebywanie dziecka w przedszkolu przez 3 godziny zamiast 5 uniemożliwi faktyczną realizację pełnego zakresu programu wybranego czy też opracowanego przez nauczyciela.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 24.9.2018

  Nauka w publicznych przedszkolach jest bezpłatna

  Zmuszanie rodziców do kupowania książek, kart obserwacji, kart pracy jest nieuprawnionym nakładaniem na rodziców dodatkowych opłat za korzystanie przez ich dzieci z wychowania przedszkolnego. (...)

 • 10.4.2017

  Dziecko 6-letnie w przedszkolu bez opłaty

  Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomniało, że zgodnie z przepisami możliwość pobierania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego obejmuje dzieci w wieku do 5 lat. Od 1 stycznia 2017 (...)

 • 14.8.2017

  Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych

  Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych obowiązywać będzie od roku szkolnego 2019/2020 w klasie pierwszej: 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum oraz (...)

 • 18.3.2018

  Opłaty za publiczne przedszkola a umowy cywilnoprawne

  Ustalenie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę następuje w drodze uchwały rady gminy. Nie ma podstaw do zawierania przez dyrektorów (...)

 • 1.9.2017

  Rozpoczęcie zajęć w przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018

  Od 1 września 2017 r. wszystkie dzieci w wieku 3-6 lat mają prawo do edukacji przedszkolnej. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie miejsca w placówkach wychowania przedszkolnego wszystkim uprawnionym (...)