Podstawa zasiłku chorobowego

Pytanie:

We wrześniu 2008 r. byłam na zwolnieniu lekarskim 3 dni. Od dnia 11 grudnia 2008 r. przebywam ponownie na zwolnieniu. Od 13 grudnia 2008 r. nie jestem już pracownikiem (rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron). Na podstawie RMUA widzę, że w grudniu pracodawca odprowadził dużo wyższe składki na ubezpieczenie chorobowe niż we wrześniu (w grudniu wzięłam ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz moje wynagrodzenie było wyższe). Łącznie w roku zakład pracy wypłacił mi wynagrodzenie chorobowe za 5 dni (3 dni za wrzesień i 2 dni za grudzień). Rozumiem, że teraz będę otrzymywała zasiłek chorobowy z ZUS. Jak prawidłowo powinna być wyliczona podstawa zasiłku? Czy ze średniej 12 miesięcznej sprzed pierwszej niezdolności do pracy (od września 2007 r.), czy tez od ostatniej niezdolności do pracy (grudzień 2007 r.)? W moim przypadku jest znacząca różnica, gdyż w grudniu 2008 r. moje wynagrodzenie było dużo wyższe. Jak ZUS powinien obliczyć podstawę do zasiłku chorobowego, w przypadku kiedy ubezpieczony chorował dwukrotnie w roku i jeżeli jest kilkumiesięczna przerwa między okresami niezdolności do pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Podstawę zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Za niezdolność do pracy należy rozumieć tę niezdolność, która stała się przyczyną wypłaty zasiłku chorobowego. Należy więc za podstawę zasiłku przyjąć wynagrodzenie za pracę za okres 12 miesięcy od dnia 11 grudnia 2008 r. Podstawę stanowiło więc będzie wynagrodzenie od października 2007 r. do listopada 2008 r. włącznie. Wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2008 r. nie wlicza się do podstawy zasiłku chorobowego, gdyż w tym dniu powstała niezdolność do pracy.

Ponieważ w miesiącu wrześniu 2008 r. pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby, nie osiągnął on takiego wynagrodzenia za pracę, jakie otrzymałby gdyby nie chorował. W takim przypadku miesiąc wrzesień 2008 r. również wlicza się do podstawy obliczenia wysokości zasiłku chorobowego, ale wysokość wynagrodzenia za ten miesiąc oblicza się według następujących reguł:

  • jeżeli wynagrodzenie przysługuje w stałej miesięcznej wysokości, przyjmuje się wynagrodzenie miesięczne określone w umowie o pracę lub w innym akcie, na podstawie którego powstał stosunek pracy;

  • jeżeli pracownik przepracował choćby 1 dzień, przyjmuje się wynagrodzenie miesięczne obliczone przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego za przepracowane dni robocze przez liczbę dni przepracowanych i pomnożenie przez liczbę dni, które ubezpieczony będący pracownikiem był obowiązany przepracować w tym miesiącu;

  • jeżeli ubezpieczony będący pracownikiem nie osiągnął żadnego wynagrodzenia, kwota zmiennych składników wynagrodzenia w przeciętnej miesięcznej wysokości, wypłacona za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, pracownikom zatrudnionym na takim samym lub podobnym stanowisku pracy u pracodawcy, u którego przysługuje zasiłek chorobowy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: