Podstawowe tryby zamówień publicznych

Pytanie:

Jakie są podstawowe tryby zamówień publicznych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

należy przede wszystkim zauważyć, że zgodnie z art. 10 P.z.p. podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony, ustawodawca sprecyzował, iż w pozostałych przewidzianych przez ustawę trybach zamówienia można udzielić tylko w przypadkach w niej określonych.


Art. 10. 1. Podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony.

2. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę albo licytacji elektronicznej tylko w przypadkach określonych w ustawie.


Tryb przetargowy może być więc zastosowany zawsze i skorzystanie z niego nie wymaga w związku z tym spełnienia żadnych przesłanek. Wiąże się to z tym, że przetarg w najpełniejszy sposób urzeczywistnia zasadę konkurencyjności, co też przyczynia się do możliwości uzyskania najlepszej oferty.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY