e-prawnik.pl Porady prawne

Podstawowe tryby zamówień publicznych

Pytanie:

Jakie są podstawowe tryby zamówień publicznych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Podstawowe tryby zamówień publicznych

26.3.2012

należy przede wszystkim zauważyć, że zgodnie z art. 10 P.z.p. podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony, ustawodawca sprecyzował, iż w pozostałych przewidzianych przez ustawę trybach zamówienia można udzielić tylko w przypadkach w niej określonych.


Art. 10. 1. Podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony.

2. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę albo licytacji elektronicznej tylko w przypadkach określonych w ustawie.


Tryb przetargowy może być więc zastosowany zawsze i skorzystanie z niego nie wymaga w związku z tym spełnienia żadnych przesłanek. Wiąże się to z tym, że przetarg w najpełniejszy sposób urzeczywistnia zasadę konkurencyjności, co też przyczynia się do możliwości uzyskania najlepszej oferty.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ