Podstawy do wytoczenia powództwa

Pytanie:

Dłużnik nie chce podpisać wezwania do zapłaty ani rachunku, które jest wymagane do złożenia sprawy w sądzie. Czy naprawdę jest to wymagane, czy wystarczy podpisana umowa o dzieło? Jakie dokumenty (dowody) są wymagane w sądzie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Posiadanie przez powoda zaakceptowanego przez dłużnika rachunku jak również podpisane przez dłużnika wezwanie do zapłaty jest wymogiem procesowym dla wniesienia sprawy do sądu w postępowaniu nakazowym. Postępowanie nakazowe charakteryzuje się szybkością i dlatego też jest często stosowane - z drugiej jednak strony konieczne do jego przeprowadzenia jest posiadanie w/w dokumentów. Bez posiadania rachunków wymaganych w postępowaniu nakazowym, można złożyć w sądzie pozew w postępowaniu zwykłym. Pozew powinien zawierać dokładnie określone żądanie oraz oznaczenie przedmiotu wartości sporu, a także przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie (w niniejszej sprawie - umowę o dzieło).
Ponadto, na mocy art. 505 1 k.p.c. w sprawach, w których właściwym jest sąd rejonowy, o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza pięciu tysięcy złotych, przeprowadza się postępowanie uproszczone. W tym przypadku, pozew składany jest w sądzie na urzędowym formularzu. Nie jest wymagane legitymowanie się zaakceptowanymi rachunkami czy też podpisanymi przez dłużnika wezwaniami do zapłaty.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: