e-prawnik.pl Porady prawne

Podział kosztów związanych z opisem i oszacowaniem

Pytanie:

Złożyliśmy wniosek do komornika o opis i oszacowanie zajętej nieruchomości, w wyniku czego dostaliśmy wezwanie do uiszczenia zaliczki na wydatki w kwocie 1500 zł. Wiemy, że jest więcej wierzycieli którzy ubiegają się o spłatę zobowiązań z tejże nieruchomość. Czy w związku z tym nie można by było podzielić kosztów między wszystkich wierzycieli?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Podział kosztów związanych z opisem i oszacowaniem

15.9.2006

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego po upływie terminu określonego w wezwaniu dłużnika do zapłaty długu komornik, na wniosek wierzyciela, dokonuje opisu i oszacowania zajętej nieruchomości. Zgodnie z art. 40 ustawy o komornikach sadowych i egzekucji na pokrycie wydatków, komornik może żądać zaliczki od strony, która wniosła o dokonanie czynności, uzależniając czynność od jej uiszczenia. Sąd rejonowy, przy którym działa komornik, przekazuje komornikowi sumy niezbędne na pokrycie wydatków w sprawach innych osób zwolnionych od kosztów sądowych.

Strona, która wniosła o dokonanie czynności jest zatem zobowiązana do wyłożenia zaliczki na pokrycie wydatków związanych z wnioskiem. Koszty te zostaną zaliczone do kosztów postępowania egzekucyjnego. W razie bezskutecznej egzekucji wydatki gotówkowe poniesione przez komornika ponad pobraną zaliczkę obciążają wierzyciela; tak też uznał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 6 września 2001 r., sygn. akt III CZP 39/2001. Skoro przepis mówi o "stronie, która złożyła wniosek", to należy go interpretować ściśle i tylko wnioskodawców można obciążać kosztami.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ